informasjon etter fastsatte rutiner. Ved store mangler kan forebyggende avdeling komme inn og videreføre arbeidet. Ved større leilighetsbygg bør dette arbeidet ledes av forebyggende avdeling, med aktiv hjelp av beredskap til informasjon og kontroll. Her vil det være et ordinært tilsyn etter brann- og eksplosjonsvernloven, med sjekking av internkontroll og dokumentasjon. Brannvesenet har i tillegg til kontroll og tilsyn en stor oppgave med å bevisstgjøre eierne av boliger, leiligheter og leilighetsbygg om deres ansvar for sikkerheten. Eieransvaret er klart definert i brann- og eksplosjonsvernloven. En av grunnene til at vi bør starte med en slik kontroll- og informasjonsaktivitet, er åpenbar dersom vi ser på resultatene fra et prosjekt som har gått over ti år i Merseyside i England. I løpet av perioden er antall branndøde mer enn halvert. For ti år siden hadde brannvesenet i Merseyside en beredskap som gjorde at de innen fem minutter kunne nå 88 prosent av befolkningen. Allikevel hadde de et stort antall branndøde. De erkjente da at det ikke var mulig å redusere antall omkomne med mer beredskap, og startet prosjektet som omfatter kontroll av og informasjon til alle boligene. Prosjektet har utviklet seg til også å håndtere utsatte grupper i befolkningen. I Merseyside blir beredskapspersonell benyttet til kontroll av boligene, og beredskapsavdelingen har dette som en av sine faste oppgaver gjennom året. Vanskelige boliger blir overført til forebyggende avdeling for oppfølging. Gjennom besøk på Rothe Hahn 2010 – verdens største messe innenfor brann og redning – fikk jeg også et inntrykk av at tyske brannvesen nå har startet opp med kontroll og informasjon rettet til boligene. De går aktivt ut og ber om at publikum etterspør boligkontroll. Nå er det på tide at våre brannvesen samler sine ressurser og aktivt går ut på boligkontroller. Selvfølgelig må vi starte med risikogruppene, og vi kan gjerne samarbeide med andre etater og yrkesgrupper. Hjemmesykepleien er her en aktuell samarbeidspartner. Da vil arbeidet få mye større effekt. Ønsker vi større sikkerhet i kommunene våre, er dette noe vi må gjennomføre. Fagbladet 11/2011 > 37 Illustrasjonsfoto: Per Flakstad fbaargang2010 fbseksjonSAM