Kvinnekamp i Irakisk Kurdistan BYGGEBOOM. Offentlige oljepenger brukes til forretningsbygg og luksushotell i Sulimaniyah, mens bygging av sykehus står i stampe. IKKE BARE PALASSER: Fattigdom på landsbygda står i kontrast til byggeboom med oljepenger i de kurdiske byene Sulimaniyah og Erbil. Minerydding sammen med Norsk Folkehjelp gjør folk i stand til å pløye markene sine igjen uten å bli lemlestet. Mange kurdere ønsker at Kirkuk skal være hovedstaden i den autonome regionen Kurdistan i Nord-Irak. Røster fra arabiske, turkmenske og syriske innbyggere hever seg sterkt imot. Alia mener at byens status bør avgjøres i en folkeavstemning blant innbyggerne, slik det er nedfelt i konstitusjonen. Jeg håper på et vanlig trygt liv for innbyggerne i Kirkuk. Folk er lei av konflikt nå, sier hun. Norsk Folkehjelp med Efforts for Development Organisation – en uavhengig organisasjon som samler ungdom på tvers av etniske, religiøse og politiske skillelinjer. Her lærer de konfliktløsning og hvordan de kan leve og bygge et samfunn sammen på tvers av det som skiller. – Framtida tilhører ungdommen. De utgjør nær 60 prosent av befolkningen i denne regionen, sier Alia. Er forsoning mulig? Et sønderrevet og krigsherjet land. Er forsoning mulig i Irak, hvor etniske og religiøse interesser strides om makten etter at USA trakk ut kampstyrkene? Irak-krigen ble iverksatt utfra en etterretningsløgn om at landet produserte masseødeleggelsesvåpen. Krigens gru, som irakere har kjent på kroppen, begynner å sive inn også i vesten. Nettstedet WikiLeaks har denne høsten offentliggjort nær 400.000 dokumenter fra krigen med rystende detaljer om drap og tortur. Også mot barn. Mer enn 50.000 sivile drept Dokumentene viser at krigen som skulle forsvare menneskerettigheter, var alt annet enn human. Pentagon beordret invasjon av Irak i 2003. Mot FNs vilje. Den USA-ledede koalisjonsstyrkens påståtte hensikt var å styrte en forhatt tyrann, Saddam Hussein, og få slutt på hans torturkamre. WikiLeaks påviser at amerikanerne vendte ryggen til når nyinnsatt irakisk sikkerhetspersonell utførte systematisk tortur i det nye regimets fangekjellere. På militære kontrollposter drepte amerikanske styrker hundrevis av sivile. Selv mennesker som kom for å overgi seg, ble skutt. Krigen har krevd mer enn 100.000 menneskeliv. Over halvparten av dem er sivile. Norskproduserte våpen NRK, som har gjennomgått dokumentene fra WikiLeaks, avslører at norskproduserte våpen kan være skyld i at 200 sivile er drept, og minst 500 er såret. Når dette skrives, krever forfatter Erling Borgen en sannhetskommisjon, og Stortinget holder åpen høring om norsk våpenindustris rolle. Supermaktens fall? Fredsforsker Johan Galtung spår knall og fall for USA som supermakt innen tjue år. I stedet ser han for seg at land kan samarbeide på regionnivå. I Asia, i Midtøsten, i Afrika. Betingelsen er at Vesten slutter å klone seg selv til andre himmelstrøk, poengterer han i et intervju med NRK i anledning hans 80-årsdag. Fredsforskeren ivrer for en opplæring i konfliktløsning. Vi må begynne med de unge, mener han, og er glad for at enkelte skoler i Norge har satt i gang denne opplæringen. Hans budskap er at også den «slemmeste gutten» i klassen kan ha et poeng. Det gjelder bare å finne ut hva han vil. Fredelig sameksistens Det samme resonnementet bruker Galtung på Midtøsten og Afghanistan. Resonnementet kan utvides til de uforsonlige partene i Irak. Det er begrenset hvor mye som kan oppnås med militære midler, mener han. Andre kommentatorer uttrykker uro for at Irak skal bli utsatt for innflytelse fra Tyrkia, Syria, Saudi-Arabia og spesielt Iran etter USAs tilbaketrekking fra landet. I Galtungs ånd må vi tro at skal en ny irakisk regjering i dette urolige hjørnet av verden ha håp om framgang, er det nødvendig å få til en forsoning i egen befolkning, og å nå fram til en ikkekrigersk sameksistens med nabolandene. 48 > Fagbladet 11/2010 fbaargang2010 fbseksjonSAM