De kvikksølvskadede tannhelsesekretærene har måttet ta en lang og uverdig kamp for å få godkjent yrkesskade. Blir veien ekstra lang fordi de er kvinner?ª. Side 42 Seksjonsleder Kjellfrid T. Blakstad Helse og sosial ˇ€‹ Mindre sladder God informasjon og kommunikasjon er ofte det som skal til for å betre stemninga på ein arbeidsplass. Når dei tilsette får kunnskap om tilhøvet på andre avdelingar, er det lettare å gå til for å hjelpe. Og det blir mindre småsnakk. Side 34 ˇ€‹ Mer enn medisin Stein Husebø og Audun Myskja bruker gjerne medisin når det kan lindre smerter. Men åpen kommunikasjon og musikk kan også gjøre livet bedre for mange pasienter. Husebø og Myskja var begge på årets Samspillkonferanse. Side 38 ˇ€‹ Minoritetsmøter Når barnet og familien har en fremmedkulturell bakgrunn, gir det barnevernsarbeidere en ekstra utfordring, mener fokusforfatter Marit Skivenes. Side 40 MEISTRING: Ikkje all kunnskap sit i hovudet. Den som ligg i hendene, er vel så viktig. Den gode kjensla Alle kan vaske og servere. Alle kan sjå diagnosar og manglar. I Verdal jaktar dei på tilsette som kan gje brukaren og pasienten den gode kjensla som kjem når du får til noko, eller når du blir sett og verdsett. Side 30 Fagbladet 12/2010 > 27 Foto: Thor Nielsen fbaargang2010 fbseksjonHEL