Helse og sosial Vil erstatte heltid med deltid – Et kvinnefiendtlig forslag, sier de ansatte om planene ved Oslo universitetssykehus om å erstatte heltidsstillinger for sykepleiere og hjelpepleiere med deltidsstillinger. Medisinsk klinikk ved Oslo universitetssykehus ønsker å erstatte en rekke heltidsstillinger med deltidsstillinger. Dette kommer ifølge Dagsavisen fram i et forslag til bemanningsplan for neste år. Bare annenhver helg Forslaget setter sinnene i kok hos de ansatte: – Dette er et angrep på kvinneyrker og et solid skritt tilbake for likestillingen, sier sykepleier Ina Werdal Tveit til avisen. Hjelpepleier og heltidsansatt Jarle Thøring er svært usikker på hvor han arbeider neste år fordi en rekke hjelpepleierstillinger skal gjøres om til 15 prosents brøkstillinger. – Kanskje ender jeg med et tilbud om å jobbe bare annenhver helg, sier han til Dagsavisen. Også ved andre avdelinger på medisinsk klinikk er det foreslått å kutte i antall heltidsstillinger og å øke antall deltidsstillinger. De ansatte frykter at dette betyr at de blir tvunget over fra heltid til deltid sammen med ca. 70.000 andre som ifølge offisielle statistikker og undersøkelser jobber ufrivillig deltid. Problematikken rundt ufrivillig deltid er en av Fagforbundets viktigste saker. Forbundet har egne heltidsprosjekter ute i fylkene, og har varslet at det om nødvendig går rettens vei for å sørge for at ansatte som har krav på det, får større eller full stilling. Må jobbe flere steder HR-direktør Rolv Økland ved Oslo universitetssykehus avviser at fast ansatte på heltid vil bli tvunget til å redusere stillingene sine. – Men noen av dem må sannsynligvis jobbe på flere steder. Vår holdning er å ha flest mulig heltidsansatte, men det forutsetter fleksibilitet, sier han til Dagsavisen. Dette beroliger ikke de ansatte. De mener arbeid på flere avdelinger, med forskjellige sjefer og PUSLESPILL: De ansatte frykter en framtid der fulle stillinger blir oppdelt i et deltidspuslespill i flere ulike avdelinger. ulike vaktplaner, vil bli det samme som å ha et puslespill av deltidsstillinger. Tekst: PER FLAKSTAD Mer enn pøbel Barnevernet burde ansette et tidligere barnevernsbarn på hvert kontor. Det kan redde liv, mener Landsforeningen for barnevernsbarn, som nylig fikk Redd Barna-prisen 2010. Landsforeningen får prisen for å ha løftet barnas stemmer inn i den opphetede barnevernsdebatten. – Samfunnet er redd for barnevernsbarn. Sikkert fordi media sjelden fokuserer på gladsakene. Såkalte problembarn og barnevernsbander selger bedre, sier Renathe Arevoll, leder i Landsforeningen. Landforeningen for barnevernsbarn ble stiftet i 1997 av ung- dommer med lang erfaring fra barnevernet. Ettervern er en av fanesakene. Alle som passerer 18 år, skal få tilbud om ettervern, heter det. – Men det avhenger av hvor du bor, sier Arevoll. Landsforeningen mener derfor at ettervernet må lovfestes. Lederen for Landsforeningen er også opptatt av utdanningsnivået blant barnevernsbarn. – Barnevernsbarn kutter utdanningen når de blir 18 år, sier hun og viser til en rapport fra Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring som viser at bare 23 prosent av dem som har vokst opp på institusjon, har utdanning utover grunnskolenivå eller 1. klasse på videregående skole, mot 80 prosent blant dem som vokser opp i en familie. Tekst: EIRIK DAHL VIGGEN VI KAN: – Tidligere barnevernsbarn har erfaringer som kunne komme til nytte i barnevernet, mener Renathe Arevoll. 28 > Fagbladet 12/2010 Foto: Vibeke Liane Foto: colourbox.com fbaargang2010 fbseksjonHEL