Kutter tross ny milliard Rådmannen i Arendal foreslår kutt på til sammen 17 millioner kroner i helse- og omsorgssektoren. Kommunen får om lag 8,5 millioner av regjeringens ekstrabevilgning til eldreomsorgen i kommunene. Ett av tilbudene som er i faresonen, er den palliative enheten ved Plankemyra bo- og omsorgssenter. Her foreslår rådmannen å kutte to av åtte plasser. – Det har de gjort før, men de tomme sengene ble likevel brukt, sier sektortillitsvalgt Elisabeth Edvardsen. Hun sier politikerne er lite innstilt på å kutte etter ostehøvelprinsippet. Derfor kan det bli aktuelt med total nedlegging. – Uansett hvordan det blir kuttet, er det en stor påkjenning for pasienter, pårørende og ansatte, sier Edvardsen. Hun syns også det er synd om kommunen skal sløse bort høy kompetanse.    KES Skal bli bedre 12 kommuner i Gudbrandsdalen vil bedre spesialisthelsetjenestens rolle i oppfølgingen av eldre pasienter. Fire sykepleiere skal bistå sykehjemmene for å redusere antall sykehusinnleggelser. Samhandlingsprosjektet i Oppland skal blant annet sørge for at spesialisthelsetjenesten er regelmessig og forutsigbart til stede i kommunale helseinstitusjoner. De fire sykepleierne skal se ting utenfra, stimulere til nye tanker hos de ansatte, delta i refleksjoner og diskusjoner om faglige temaer. De skal også bistå sykehjemmene i å utarbeide og gjennomføre opplæringsplaner og kartlegge pasientene i samarbeid med personalet på sykehjemmet. PRØVER SEG: Mia Benedicte Davis Sandberg måler blodtrykket på helsefagarbeiderlærling Linda Krogh Odenmorck med Anna Albrigtsen som tilskuer. Stor interesse for helsefagene Helsefagene var samlet på en stor og spennende stand da ungdomskoleelever fra Oslo kom på utdanningsmesse for å bli fristet til framtidig yrkesvalg. Rundt 10.000 ungdommer besøkte messen i midten av november. En gruppe som hadde satset sterkt på å profilere seg godt, var utdanningene for helsefag. Blant annet hadde Fagforbundet hjulpet til å med å skaffe utstyr slik at skoleelevene selv kunne prøve seg i noen av arbeidsoppgavene som en helsefagarbeider eller helsesekretær må gjøre. Praksis Mia Benedicte Davis Sandberg klarte å håndtere blodtrykksmåleren med stø hånd, mens helsefagarbeiderlærling Linda Krogh Odenmorck rutinert assisterte henne. Ved siden av fikk ungdomsskoleelevene forsøke seg på hjertekompresjon og andre livreddende oppgaver sammen på standen for ambulansearbeiderfaget. like ved barne- og ungdomsarbeiderne, slik at hele fagfeltet var samlet på ett sted. Godt besøkt Lise Ødemark fra karriereenheten i helse- og sosialfag i Oslo er godt fornøyd med besøket og interessen fra 10.-klassingene. – Vi har hatt mye folk innom, og jeg er veldig godt fornøyd med at ungdommene selv fikk prøve seg på praktiske oppgaver. Jeg tror de fleste som forsøkte seg, opplevde det som lærerikt og spennende, sier hun. Hanne Lerstang som arbeider i prosjektet «Bli helsefagarbeider», mener slike messer er viktig for å vise fram helse- og sosialfagene som attraktive yrker. – Vi må utdanne rundt 4500 nye helsefagarbeidere hvert år fram mot 2030, og ikke 1500 som nå. Utdanningskapasiteten er der, men flaskehalsen til nå har vært å få kommunene til å opprette nok læreplasser, sier hun. Tekst og foto: PER FLAKSTAD Også helsesekretærene hadde sin egen stand Les mer på www.napha.no    KES Fagbladet 12/2010 > 29 fbaargang2010 fbseksjonHEL