Travelt på legekontor Helsesekretærer på legekontor har beskjedne arbeidsbetingelser i forhold til kolleger i kommuner og på sykehus, men trives i jobben. En fersk undersøkelsen fra Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) viser at helsesekretærene opplever stress på grunn av tidsnød, avbrytelser og oppgaver som de ikke har fått nok opplæring i. Mange arbeider deltid. Halvparten har 80 prosent stilling eller mindre, og 30 prosent ønsker større stillingsandel. Helsesekretærene føler seg jevnt over trygge i ansettelsesforholdet, men mange syns det er vanskelig å forhandle lønn med legen som også er hennes sjef. Økt kompetanse  En hovedutfordring er å sikre ordnete arbeidsforhold for helsesekretærer på fastlegekontor, sa AFI-leder Arild Steen under presentasjonen av undersøkelsen nylig. Han framholdt at det vil komme flere opp- gaver i primærhelsetjenesten, og at behovet for kompetanse vil øke. Helsesekretærene vil også få nye oppgaver i forbindelse med samhandlingsreformen. Det er om lag 8000 som jobber som helsesekretærer i Norge i dag. Vel 2000 arbeider i sykehussektoren, 4000 på fastlegekontor og 900 i kommunesektoren. AFI-notatet har tittelen Faste grep om helsa i hektisk kontor, en undersøkelse av helsesekretærenes arbeidsforhold ved fastlegekontor. Seniorforsker Kristin Reichborn-Kjennerud har skrevet notatet på oppdrag fra Delta. Stolt av jobben  Jeg kjenner meg igjen i undersøkelsen om at folk trives i jobben, selv om lønna er lav, sier Britt Silseth, helsesekretær i psykiatrien i Molde og leder av Fagforbundets Seksjon kontor og administrasjon i Møre og Romsdal. Hun har selv gjennomført en undersøkelse blant helsesekretærene i sitt fylke. Et ønske om bedre verdsetting og kompetanseløft for å VIKTIG ROLLE: Helsesekretærene er fornøyde og stolte av jobben sin, viser en fersk undersøkelse fra Arbeidsforskningsinstituttet. kunne ta på seg nye oppgaver, er noen av funnene i hennes materiale. Helsesekretærene har en viktig rolle både på sykehus, i kommunene og på legekontor. De må få mulighet til å videreutvikle seg og få spisskompetanse. Det blir en viktig oppgave å skaffe etterutdanningstilbud, sier Britt Silseth. Tekst: MONICA SCHANCHE Vil du bli helsefagarbeider? NKS har utviklet et nytt kurs som dekker yrkesteorien og forbereder deg til den tverrfaglige teoretiske prøven. Er du hjelpepleier med ønske om en spesialisering? Fagskoleutdanning i eldreomsorg Fagskoleutdanning i psykisk helsearbeid Fagskoleutdanning i rehabilitering Fagskoleutdanningene er offentlig godkjent av NOKUT. Alle studiene kan gjennomføres som individuelt studium med oppstart gjennom hele året, eventuelt i kombinasjon med lokale gruppesamlinger. Som medlem av Fagforbundet får du 15 % rabatt på studieavgiften. Du kan også søke utdanningsstipend fra Fagforbundet. Utdanningen er godkjent for støtte i Lånekassen. Påmelding og mer informasjon: NKS studiesenter tlf 22596100 E-post: studiesenter@nks.no NB! Husk å oppgi medlemsnummer i Fagforbundet. Fagbladet 12/2010 > 33 Illustrasjonsfoto: colourbox.com Skaff deg fagkompetanse innen helsesektoren fbaargang2010 fbseksjonHEL