Kurs KURSTILBUD AFTENSKOLEN Region 1 • Kveldsklasser • Fjernundervisning • Nettforelesninger KUNNSKAPSKURS • Helseassistent • Legemiddelhåndtering • Pedagogikk • Sosialpedagogikk • Spesialpedagogikk • Krisepedagogikk • Sorgogsorgreaksjoner • Utviklingspsykologi • Kommunikasjon • Ledelse VIDEREUTDANNING • Barsel- og barnepleie • Psykisk helsearbeid Se www.aftenskolen.com Tlf. 73572800 VIDEREGÅENDE SKOLE • Helse- ogsosialfag • Barne- og ungdomsarbeider • Helsefagarbeider • Aktivitør • Fellesfag(allmennefag) FAGSKOLEUTDANNING • Autismeomsorg • Eldreomsorg • Kreftomsorg og lindrende pleie • Rehabilitering • Spesialpedagogikk • Veiledning e-mailadresse: trondheim@aftenskolen.no www.aftenskolen.com • E-post: trondheim@aftenskolen.no • Telefon: 73 57 28 00 Verdighetssenteret får støtte fra regjeringen Verdighetssenteret i Bergen er en av de frivillige aktørene i helsenorge som nå har fått økonomisk støtte over statsbudsjettet. Regjeringen har bestemt at Verdighetssenteret skal få tre millioner kroner i støtte til drift i 2011. Pengene er en del av en ekstrabevilgning på 53 millioner kroner som skal brukes til å styrke samarbeidet med frivillige krefter innen eldreomsorgen. Halvparten av dette beløpet går til demente og deres pårørende. Stiftelsen Verdighetssenteret ble etablert av blant annet Fagforbundet, Norges Røde Kors, og flere andre for å sikre at eldre i sluttfasen av livet får best mulig pleie, behandling og omsorg. Senteret ledes av overlege Stein Husebø. Verdighetssenteret skal bidra til at de gamle, blir møtt med respekt, omsorg, sosial integrering og kompetanse. Målet er å lage strategier som gir de gamle muligheter til helse, omsorg og livskvalitet, særlig for den voksende gruppen av demenspasienter. Det er også et mål at de gamle får anledning til å bo hjemme så lenge som mulig, og at kvaliteten på tilbudene blir god, uavhengig av den enkeltes bosted og funksjonsnivå.    PF > www.fagbladet.no Seksjon helse- og sosial Buskerud Landsdekkende konferanse for barnepleiere Tema: Allmennlege Jørgen Skavland: • «Frisk nok for livet» Barnelege Lars Krogvold: • Svangerskapsdiabetes • Diabetes for mødre og barn • Hypoglycemi Jordmor/ammerådgiver Kirsten Watnaas: • Er det naturlig å amme i 2011? Barnelege Sean Wallace: • Syndromer • Afasi • Asfyksi Sted: Storefjell Resort Hotell, Gol Tid: 6.– 8. april 2011 Kursavgift: Medlemmer kr 3200,- Ikke-medlemmer kr 4500,Påmeldingsfrist: 4. mars 2011 Elektronisk påmelding: http://213.184.194.251/kurspamelding.aspx?fk_id=2953 Prisene inkluderer opphold i enkeltrom og helpensjon f.o.m. lunsj t.o.m. lunsj. Medlemmer i Fagforbundet har mulighet til å søke Fagforbundet sin stipend ordning. Spørsmål vedrørende konferansen stilles til: Kristine Bjella Stavn, Seksjon helse- og sosial Fagforbundet Buskerud tlf: 328 98 090/911 08 811 Giro sendes etter at kurset er avsluttet. Fagbladet 12/2010 > 37 Illustrasjonsfoto: colourbox.com – Det tas forbehold om endring i tema. fbaargang2010 fbseksjonHEL