Samspillkonferansen 2010: MUSIKK ER GOD MEDISIN: – For mange gamle er det bedre å høre en melodi eller kjenne en rytme enn å få all verdens beroligende medisiner, mener Audun Myskja. Det store i det lille Audun Myskja og Stein Husebø snakker til både hjertet og hodet. Begge mener at det lille ekstra, eller de to ekstra minuttene, kan være avgjørende for pasientens livskvalitet. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN Diagonalens magi og rytmens helbredende kraft virker sterkere enn hele spekteret av medikamenter i Felleskatalogen. I hvert fall i Audun Myskjas glade fortellinger. Det gode liv på sykehjemmet Etter mange års prosjektarbeid ved norske sykehjem har Myskja samlet en rekke historier om hvordan musikken inspirerer til bevegelse og vekker minner og danseferdigheter. Og fordi musikk som verktøy ikke krever noen ekstrainnsats, men tvert imot gjør arbeidsdagen lettere, blir ikke metoden glemt når prosjektperioden er over. – Jobbtilfredsheten går opp og sjukefraværet ned, sier legen og musikkterapeuten som hyller alle pleiere som gir det lille ekstra som skal til for at pasienten skal føle seg sett og verdsatt. Myskja var en av innlederne på årets Samspillkonferanse – den fjerde i rekken. Fagforbundet Seksjon helse og sosial samlet nesten 200 sykepleiere og helsefagarbeidere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere. En annen innleder var Stein Husebø, overlege ved Bergen Røde Kors sykehjem og Verdighetssenteret. Tid til mennesket Stein Husebø er i likhet med Myskja opptatt av andre sider ved helsevesenet enn de rent medisinske. Han syns helsearbeiderne burde være mindre opptatt av sykdom. – Leger og pleiere sitter for lite, mener han. Husebø tror det hadde vært godt for pasientene om flere helsearbeidere satte seg ned og dermed signaliserte at de har tid til 38 > Fagbladet 12/2010 fbaargang2010 fbseksjonHEL