VERDIGHETSLEDER: Overlege Stein Husebø oppfordrer helsearbeiderne til å ta seg tid til å sette seg ned sammen med pasientene. Løfter hverandre Sykepleiere og helsefagarbeidere i Fagforbundet anerkjenner hverandres kompetanse og roller. I høst møttes de to yrkesgruppene på Samspillkonferansen for fjerde gang. Sissel M. Skoghaug, leder i Sykepleiernettverket i Fagforbundet, var strålende fornøyd både med interessen for konferansen blant medlemmene og med innholdet. – Aldri tidligere har vi samlet så mange sykepleiere på et sted i regi av Fagforbundet, og vi har fått svært mange gode tilbakemeldinger etter konferansen, sier hun. Også Liv Krossøy, som leder Nettverket for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere, har fått en strøm av positive tilbakemeldinger etter konferansen. Mange syntes for eksempel det var interessant å høre Manuela Ramin-Osmundsen snakke om utfordringene knyttet til møtet med pasienter med annen etnisk bakgrunn enn den norske. – Samspillkonferansen viser at Fagforbundet ikke er et profesjonsforbund, men et forbund for alle profesjoner i helsesektoren, sier Sissel M. Skoghaug. For både Skoghaug og Krossøy er det viktigste budskapet fra Samspill- konferansene at de to yrkesgruppene må spille på lag for å sikre gode helsetjenester. – Samspill mellom våre to yrkesgrupper burde være en selvfølge, mener Krossøy. – Men vi har lang erfaring fra at vi som hjelpepleiere er blitt sett ned på i sykehussektoren, og vi skal vokte oss vel for at ikke det skjer i Fagforbundet også. – Har du sett tegn til det? – Nei, jeg tror sykepleierne som melder seg inn i Fagforbundet, anerkjenner både hjelpepleiere, renholdere og alle andre yrkesgrupper i helsevesenet. NETTVERK: Fagforbundet er for alle profesjoner i helsesektoren, mener Sissel M. Skoghaug. mennesket, og ikke bare til diagnosen. Og han tror det ville være nyttig for helsearbeiderne. Selv satte han seg ned hos en kvinne som ikke hadde lenge igjen. Hun ba om at de ikke skulle holde henne i live når døden var på vei. Tar del i livet og døden Historien om kvinnen som ga ham sitt livstestamente fordi han tok seg tid, var bare en av mange sterke historier fra Stein Husebøs liv. Historiene han deler med pleierne på Samspillkonferansen, er ikke historier om andre menneskers liv og død med en observerende, passiv lege. Tvert imot. Han tar del i den siste tida til mennesker i alle aldre. Med sin kompetanse, men også med sin hjelpeløshet og sin fortvilelse. Han erkjenner sine feiltrinn, og er modig og åpen nok til å dele dem med tilhørere. Verdighet Overlegen ved Verdighetssenteret har en rekke kjepphester. For eksempel at vi trenger klare retningslinjer for når en innbygger har rett til sykehjemsplass. – Det er ikke godt nok når kommunene sier at kriteriet er at de har en ledig sykehjemsplass. – Og kvalitet måles individuelt, poengterer han. Husebø, som elsker å bade i badekar, må kunne fortsette med det når han kommer på sykehjem. Han mener også vi gjør store feil i behandling av døende mennesker. – Den største krenkelsen av våre gamle er når døende pasienter meningsløst blir transportert til sykehus eller legevakt i timene eller dagene før de dør. Husebø avsluttet med å si at alle tilsynsleger burde gi pleierne på sykehjemmet sitt mobilnummer. Når tida ebber ut, er det tilsynslegen som kjenner pasienten, og ikke legevakta, som skal komme. Du finner mer om temaet på www.livshjelp.no og www.verdighetssenteret.no Fagbladet 12/2010 > 39 fbaargang2010 fbseksjonHEL