LØNN SOM FORTJENT: 67.000 uventede ekstrakroner åpner for nye muligheter. Men AnneBritt Bakkum fortsetter i jobben som skoleassistent. Solid etterbetaling i 81 kommuner Anne-Britt Bakkum fikk over 40.000 kroner ekstra på lønnskontoen i november. Tekst: SIDSEL HJELME Foto: TRYGVE LIEN Etter mange år i to deltidsstillinger, fikk Anne-Britt Bakkum fra Vang en solid etterbetaling. Det har også et ukjent antall kolleger i 81 kommuner fått. Som skoleassistent i 89 prosent stilling, tilhørte Anne-Britt Bakkum i mange år det tallrike korpset av ufrivillig deltidsarbeidende. Så tok hun ekstrajobb på en bolig for psykisk utviklingshemmede. Langvarig strid Striden om etterbetaling for ansatte i flere deltidsstillinger har pågått i flere år. Litt enkelt sagt er spørsmålet hvilken timelønn ansatte skal ha når de kombinerer en jobb på dagtid med en annen jobb som har helgeturnus. I 2008 fastslo Arbeidsretten at arbeidstida skal vurderes under ett for ansatte som har flere deltidsstillinger. Kommunene tolket dette slik at de skulle etterbetale fra tidspunktet for domsslutningen. Fagforbundet var uenig, og stevnet 131 kommuner med krav om etterbetaling helt fra februar 2005. Nå har Fagforbundet og KS inngått et forlik som gjør at 81 kommuner må etterbetale sine ansatte. Fikk 67.000 kroner Anne-Britt Bakkum har fått utbetaling i to omganger. I april fikk jeg brev fra Fagforbundet om at jeg hadde rett til etterbetaling, men der sto det ingen ting om beløpet. Derfor ble jeg veldig overraska da jeg fikk 27.000 kroner i etterbetaling, sier hun. At hun kunne ha enda mer til gode, falt henne ikke inn. Jeg trodde det var en feil da jeg fikk novemberlønna og oppdaget at jeg hadde fått 39.985 kroner mer enn normalt, sier den fornøyde valdrisen. Ukjent antall I Vang kommune har 12 av Anne-Britts kolleger nå fått etterbetaling, og det kan bli flere. Det har vært en omfattende jobb å finne fram til hvem som har krav på etterbetaling. Vi har hatt flere runder med drøftinger med kommunen for å bli enige, sier hovedtillitsvalgt for Fagforbundet Vang, Toril Gulbrandsen. Hvor mange dette gjelder på landsbasis, har vi ikke oversikt over sentralt, sier advokat Hans Christian Monsen i Fagforbundet. Han har sammen med LO prosedert saken og stått i spissen for de langvarige forhandlingene med KS. Det er de tillitsvalgte som sammen med berørte medlemmer må dokumentere hvor mye den enkelte skal ha etterbetalt. HVEM HAR KRAV På ETTERBETALING Er du ansatt i en av de 81 kommunene der ansatte har krav på etterbetaling? Se hele lista på www.fagbladet.no Fagbladet 12/2010 > 43 fbaargang2010 fbseksjonHEL