Skadeforsikring informerer: Endring i vilkårene for LOfavør kollektiv hjemforsikring Fra 1. januar 2011 vil det bli gjort noen endringer i vilkårene for LOfavør kollektiv hjemforsikring. Det anbefales at du selv går gjennom de fullstendige vilkårene for å se hva som dekkes og hva som ikke dekkes. Vilkårene finner du på www.fagforbundet.no eller på www.lofavor.no. Har du ikke tilgang på internett, får du vilkårene ved å henvende deg til Fagforbundets forsikringskontor, tlf. 23 06 42 01. Innbo og løsøre Den øvre erstatningsgrense for enkeltgjenstander og samlinger økes til 300.000. Samtidig innføres en beløpsbegrensning på smykker og gull på kr 300.000 pr skadetilfelle. Gjenstander kjøpt i utlandet som ikke er deklarert, er begrenset til gjeldende beløp for tollfri innførsel. For tiden er denne grensen satt til kr 6.000 (se Tolloven med forskrifter). Det er innført dekning for løst tilbehør til båt som lagres på forsikringsstedet, med beløpsbegrensning på kr 20.000. Følgende gjenstander dekkes kun på forsikringsstedet. Det presiseres at skader som inntreffer utenfor forsikringsstedet på følgende gjenstander er unntatt: • vare-/båttilhenger til person-/varebil • kano, kajakk og seilbrett • løst tilbehør og løse deler til privat motorkjøretøy • Beløpsbegrensning for sykkel er økt til kr 20.000. Beløpsbegrens- ningen vil ikke gjelde ved tyveri fra bygning på forsikringsstedet, med unntak av tyveri fra fellesrom, fellesbod og fellesgarasje • I dag dekkes tyveri av løsøre og yrkesløsøre fra bil og båt, med inntil kr 10.000. Denne er utvidet til å også gjelde låsbare bagasjevesker /-bokser på motorsykkel • I punktet «Annen skade på innbo» er det tatt inn beløpsbegrens- ning på kr 20.000 pr skadetilfelle for skade på sportsutstyr • I samme punkt er det tatt inn beløpsbegrensning for skader for- årsaket av insekter inntil kr 20.000 pr skadetilfelle Bygningsmessig innredning for rullestolbruker Beløpsbegrensningen for bygningsmessig innredning for rullestolbruker er økt til kr 300.000. Erstatningsregler innbo Det er innført et generelt aldersfradrag på sykkel ved skade. Sykkel inntil 5 år får ikke fradrag, sykler over 5 år får fradrag på 20% for hvert påbegynt år, maks 80 %. Endring Sikkerhetsforskrifter: Det er innført følgende sikkerhetsforskrift: Tyveri-/innbruddssikring Løsøre og yrkesløsøre som etterlates i motorsykkel skal oppbevares i separat låst bagasjeboks/-veske uten innsynsmulighet. Gir kvikksølv yrkesskade? Ja. Sier de medisinske spesialistene. Nei. Sier Nav-juristene. «Forgiftning ved kvikksølv, dets amalgamer og forbindelser, og de direkte følger av slik forgiftning» er en godkjent yrkessykdom. Likevel har Nav avslått alle saker der tannlegeassistenter har sen- Treg saksbehandling Også Fagforbundets advokat Anne-Gry Rønning-Aaby reagerer kraftig på behandlingen av disse sakene. – Når spesialistene dokumenterer en skader etter kvikksølvforgiftninger. Nåløye 90 prosent av alle som utredes for kvikksølvskader, får avslag av de yrkesmedisinske spesialistene. Forbundsadvokat Anne-Gry RønningAaby. årsakssammenheng mellom yrke og skade, pleier Nav å gi medhold. Jeg har ingen andre saker der Nav konsekvent avslår på tross av at spesialister godkjenner skaden, påpeker RønningAaby. – Av alle vi utreder, er det bare én av ti som får klarert en yrkesskade med årsak i kvikksølvforgiftning. Det er en bred utredning vi gjennomfører. Vi følger svært strenge kriterier, bekrefter overlege Endre Sundal ved Yrkesmedisinsk avdeling i Helse Bergen. Uvanlig underkjennelse Det er veldig uvanlig at spesialistenes dokumentasjon underkjennes. Ingen av spesialistuttalelsene som støtter tannlegeassistentene, blir tatt til følge. – Har du opplevd at dine spesialisterklæringer underkjennes i andre yrkesskadesaker? – Det forekommer, men det er ikke vanlig, sier Sundal. – Det virker som om Nav tolker reglene strengere enn loven legger opp til. I tillegg tar disse sakene lengre tid enn andre yrkesskadesaker. Sjekker Nav-rutiner Nav er nå pålagt å gjennomgå rutinene for tannlegeassistentenes kvikksølvsaker innen første februar 2011. Rønning-Aaby mener at Nav ikke bare må se på rutinene, men ta opp igjen gamle saker. – Når samtlige saker får avslag, må de gjennomgås på nytt. Nav må ha en uhildet og grundig gjennomgang, og de må bruke medisinere som ikke har hatt befatning med saken tidligere. Det er nødvendig for å vinne tilbake tilliten til Nav i disse sakene, mener forbundsadvokaten. Fagbladet 12/2010 > 55 fbaargang2010 fbseksjonHEL