Skriv tydelig, fyll inn nøyaktige opplysninger og send blanketten til din lokale forening. Medl. nr.    FYLLES UT AV FAGFORBUNDET SEKSJON ˇ€‹ Helse og sosial (SHS) ˇ€‹ Kontor og administrasjon (SKA) ˇ€‹ Samferdsel og teknisk (SST) ˇ€‹ Kirke, kultur og oppvekst (SKKO) FORSIKRING Ved innmelding som yrkesaktiv blir du automatisk med i forbundets obligatoriske LO-Favør-forsikringer: " Kollektiv hjem kr 62 per mnd. " Stønadskasse kr 15 per mnd. Arbeidssted    Tlf.nr.    " OU-fondavgift (opplærings- NYTT MEDLEM Etternavn    Fødsels- og personnr. (11 siffer) Fornavn Adresse Postnr.    Poststed E-post Tlf. priv    Mobil De personopplysninger som Fagforbundet får tilgang til, vil bli behandlet konfidensielt. Unntak gjøres der    ˇ€‹ Jeg samtykker i at Fagforbundet unntaksvis Fagforbundet har berettiget grunn til å gi ut medlemsopplysninger, f.eks. til medlemsundersøkelse, o.l.    kan bruke mine personopplysninger. FYLLES UT AV YRKESAKTIVE Yrke    Stilling/prosent    årsinntekt Fylke Dato ENDRINGSBLANKETT Arbeidsgiver Underskift og utviklingsfond) vil komme i tillegg med kr 21 per mnd. Du blir også med i Fagforbundets gruppeforsikring  en kombinert livs-, uføre- og ulykkesforsikring, dersom du ikke reserverer deg mot denne. OBS: Gjelder ikke elever, lærlinger og studenter. (Etter innmelding vil du få et brev fra oss med nærmere orientering om gruppeforsikringen og om hvordan du kan reservere deg.) Oversikt over vervepremiene finner du på www.fagforbundet.no Skriv tydelig, fyll inn nøyaktige opplysninger og send blanketten til din lokale forening. FYLLES UT AV DEN SOM VERVER Etternavn    Fødsels- og personnr. (11 siffer) Fornavn Adresse Postnr.    Poststed E-post    Tlf. priv    Mobil Fagforening    Fagforeningsnr. Send meg vervepremie nr ˇ€‹ Ikke send noe nå, jeg samler opp ˇ€‹ Send meg flere vervekuponger Etternavn    LO Favørnr./Medl. nr. SEKSJON ˇ€‹ Helse og sosial (SHS) ˇ€‹ Kontor og administrasjon (SKA) ˇ€‹ Samferdsel og teknisk (SST) ˇ€‹ Kirke, kultur og oppvekst (SKKO) Ev. tidligere etternavn Ny adresse Fornavn Nytt postnr.    Poststed    Nytt tlf. privat/mobil E-post Ny arbeidsgiver 1 Nytt arbeidssted    Nytt tlf.nr. Nytt yrke    Stilling/prosent    årsinntekt Ny stillling/prosent Ny arbeidsgiver 2 Nytt arbeidssted    Nytt tlf.nr. Nytt yrke Fylke ENDRING AV KONTINGENT Stilling/prosent årsinntekt Sterkere med  enn uten Bli medlem! Send SMS med kodeord Fagforbundet medlem til 1980 ˇ€‹ Arbeidsledig ˇ€‹ Pensjonist ˇ€‹ Ufør ˇ€‹ Permisjon uten lønn ˇ€‹ Attføring Fra Annet Dato    Underskift Til Fagbladet 12/2010 > 65 fbaargang2010 fbseksjonHEL