Siden sist Ansatte overbeviste politikerne Almanakken 2011 Medlemmene i Fagforbundet fikk tilsendt almanakken for 2011 sammen med forrige utgave av Fagbladet. Almanakken har nytt design. Den er større, mer leservennlig og har bedre plass til å skrive i enn den vi er blitt vant til. Almanakken er helnorsk, dvs. at alt er produsert i Norge. Den har fått en tydelig Fagforbundsprofil med bilder av medlemmer og i forbundets farger. Erfaringene med 2011almanakken blir tatt med når forbundet skal planlegge og produsere 2012-utgaven. Tekst: Tone Zander, informasjonssjef Renholdere og opposisjonen i Lier klarte å stoppe Høyres forsøk på å sette renholdet i kommunen ut på anbud. De fikk Frp til å innse at det ikke var mulig å spare noe på privatisering. Om lag 50 kommuneansatte stilte opp i fakkeltog som endte utenfor kommunestyresalen da saken skulle behandles. Da var det gått ei uke siden formannskapet i den Høyre-styrte kommunen sa ja til å konkurranseutsette alt renhold. Flere av renholderne gikk på talerstolen i åpen time før kommunestyremøtet og argumenterte imot konkurranseutsetting. Ladet stemning Så begynner debatten. Stemningen snur. De lokale Frp-politikerne velger etter hvert å støtte opp om kommunens egne 35 renholdere framfor å følge Høyres forslag om å privatisere tjenesten. Ap og Frp legger deretter fram et felles forslag om å beholde dagens ordning med 80 prosent av renholdet drevet kommunalt gjennom Lier Drift og 20 prosent FORNØYD: Regjeringens likelønnsmelding er et godt verktøy for LOs videre arbeid med likelønn, mener LO-nestleder Gerd Kristiansen. SEIRET: Renholderne hadde Fagforbundet Lier i ryggen da de møtte politikerne i håp om ikke å bli konlurranseutsatt. Bak fra venstre: Ingunn, Asina, Berit, Faiza,Turid. Foran: Grethe og Liv. drevet av private. Voteringen ender med 26 mot 23 stemmer. – Det var fornuften som seiret i Lier. Kommunen kan ikke spare noe på å sette ut renholdet. Det skjønte etter hvert Frp-representantene, og slo lag med Ap, sier Astrid Isene i Fagforbundet Lier. Er effektive Renholdstjenesten i Lier har vært gjennom omfattende omstruktureringer og krav til effektivi- sering. Renholderne har spart inn det som er krevd innspart. «Vi har oppfylt alle krav. Hvorfor?» var blant spørsmålene på de ansattes plakater i fakkeltoget og i åpen time. Det var også argumentet som fikk politikere til å snu i saken. Frp-politikerne understreket at de ikke er prinsipielt imot konkurranseutsetting, men at det i dette tilfellet ikke er noen grunn. Tekst: OLA TØMMERÅS Vil minske lønnsgapet Mer effektiv oppfølging av likelønn, mer likestilte foreldre og bedre kjønnsbalanse i arbeidslivet er hovedpunktene i stortingsmeldingen «Likestilling for likelønn». Ett av forslagene er å bedre lønnsstatistikkene på bedriftene slik at de også gir bedre innsyn i om det eksisterer kjønnsbaserte lønnsforskjeller. De tillitsvalgte skal få en lovfestet innsynsrett i dette. Stortingsmeldingen ble lagt fram av likestillingsminister Audun Lysbakken på hans siste dag som minister før han gikk ut i 16 ukers pappapermisjon. Regjeringen går inn for å innføre en tredelt foreldrepermisjon etter fødsel der mor og far får 12 uker hver og 20 uker blir felles. I tillegg får mor tre ukers permisjon før fødselen. Lysbakken foreslår også en lovbestemmelse om én time ammefri for alle ammende mødre. I dag er dette en rett som fins i de fleste tariffavtaler, men nå vil den også omfatte de i den uorganiserte delen av arbeidslivet. – Med likelønnsmeldingen har LO fått et godt verktøy for det videre arbeidet med likelønn. En stor del av ansvaret hviler nå på partene i arbeidslivet, mener LOs nestleder Gerd Kristiansen – For LO er det viktig at vi finner løsninger som vil lukke lønnsgapet. Vi tar stafettpinnen videre sammen med forbundene, sier hun i en pressemelding. Tekst: TORGNY HASÅS 6 > Fagbladet 12/2010 Foto: Maria Wattne Foto: Kari-Sofie Jenssen fbaargang2010 fbseksjonKIR