bobler som de har gjort i alle år. Men i 2010 fikk vannfontenene en bilyd: Lyden av penger og kontroll. Tekst: SIDSEL HJELME Foto: ARNAUD ROBIN I25 år var vannforsyningen i Paris på private hender. De internasjonale storkonsernene Suez og Veolia hadde kontrollen. Byens innbyggere betalte regningen. 1. januar i år tok kommunen distribusjonen av vannet tilbake. Så langt har kommunen spart 40 millioner euro, eller rundt 320 millioner kroner, på rekommunaliseringen. Mistet kontrollen Fra kontorvinduet sitt har Paris viseborgermester Anne le Strat panoramautsikt over Rådhusplassen og de sprudlende vannfontenene. Byens politikere hadde mistet kontrollen med vannforsyningen, sier Anne le Strat. Hun representerer sosialistpartiet PS, som i en rødgrønn allianse fikk flertall i Paris etter kommunevalget i 2001. Ønsket om politisk og demokratisk kontroll av byens vannforsyning var noe som raskt kom på bordet etter valget. De private vanngigantene hadde hatt styringa på byens stoppekraner i 25 år. Nå ville politikerne ha innsyn og kontroll, men det viste seg umulig innenfor de rammene Veolia og Suez hadde. Politikk viktigst Ifølge Anne le Strat er det to hovedgrunner til at kommunen ønsket å rekommunalisere vannet: Politisk, fordi vann er et fellesgode som bør drives av det offentlige. Administrativt, fordi vi nå har kun en operatør, Eau de Paris, mot tidligere tre. Nå har vi tatt kontrollen tilbake, fastslår le Strat. Som direktør i kommunens vann og avløpsetat, Eau de Paris, har hun nå også fått tilnavnet Madame Eau de Paris. Del av husleia Tre metrostasjoner øst for rådhusplassen haster Karim Khelifi hjem fra jobb. Han er ansatt i storbyens transportsystem, RATP, som daglig frakter rundt ti millioner passasjerer. Langs en av Paris store boule- 8 > Fagbladet 12/2010 Tema: Hvem skal eie vannet? Paris tok vannet tilbake Fontenene foran rådhuset i Paris sildrer, sprudler og Vann i Paris Eau de Paris, et heleid kommunalt selskap, står for produksjon, rensing og distribusjon av vann til 2,2 mill. innbyggere. Fram til 1. januar 2010 var distribusjon og rensing av vann på private hender. 230 av 880 ansatte ble overført fra private aktører ved rekommunaliseringen. fbaargang2010 fbseksjonKIR