Bil eller buffer? SPØRSMÅL: Vi er i ferd med å kjøpe ny bil til 370.000 kroner. Har fått ordnet med lån med sikkerhet i huset. Hva vil du anbefale – å låne alt eller bruke bufferen vi har på 130.000 kroner?    Lisbeth K SVAR: Så flinke dere er! En så stor buffer gir en verdifull trygghet i den økonomiske hverdagen. Det er ingen fasit her, men jeg syns dere godt kan bruke en del av bufferen. For eksempel kan dere bruke 70.000 til bil, slik at dere har 60.000 igjen. Da må dere bare låne 300.000 i banken, renteutgiftene blir lavere, samtidig som dere fortsatt har en god månedslønn i reserve. Jeg anbefaler dere å få et eget billån med en kortere nedbetalingstid enn boliglånet. Bil faller raskt i verdi, og jeg syns det er lurt å betale ned på billånet i en takt som minst tilsvarer verdifallet. Da slipper dere å sitte igjen med et restlån om dere en gang vil selge eller bytte bilen. Magne Gundersen, forbrukerøkonom i Sparebank1 Gruppen helt riktig noen ekstra fordeler: For det første slipper dere egenandel ved skade, unntatt rettshjelp og naturskade. Vanligvis er egenandelen 3000 kroner. Småbeløp dekkes imid- lertid ikke – ved typiske uhell dekkes bare skader over 1000 kroner. I tillegg får dere forhøyet dekning i mange av de skadetilfeller der erstatningssummen er begrenset oppad til et fast kronebeløp. Erstatningsgrensen dobles ved to medlemmer i husstanden og tredobles ved tre medlemmer osv. Magne Gundersen, forbrukerøkonom i Sparebank1 Gruppen Redigering: Per Flakstad Illustrasjoner: www.tonelileng.no Adresse: Fagbladet, Postboks 7003St.Olavs plass, 0130 Oslo E-post: barespor@fagforbundet.no Studielån SPØRSMÅL: Jeg har ca. 300.000 kroner i studielån, men har spart opp like mye etter å ha jobbet en god del ved siden av studiene. Bør jeg satse på å bli gjeldfri og betale ned studielånet når jeg snart er ferdig med studiene?    Studentmedlem, Stavanger SVAR: Skal si du har vært flink til å spare! Jeg mener du skal beholde sparepengene og følge ordinær nedbetaling av studielånet. Årsaken er at studielånet er gunstig på mange måter. Et studielån har lav rente, krever ingen sikkerhet og har innebygd gjeldsforsikring. Du kan også få rentefritak eller betalingsutsettelse om du blir arbeidsløs mer enn tre måneder, har lav inntekt selv om du jobber fullt, tar videreutdanning eller mottar sosialstønad. Mitt råd er å bruke sparepengene dine som egenkapital ved boligkjøp. Kanskje det er nok til å komme under grensen for å få beste boliglånsrente i banken. Da får du en flott start på voksenlivet med jobb, bolig og gunstig boliglån. Magne Gundersen, forbrukerøkonom i Sparebank 1 Gruppen Tidspunkt for ny tariffavtale SPØRSMÅL: Min kone jobber som omsorgsarbeider i en kommune. Vi har et spørsmål som gjelder den nye tariffavtalen. Tidligere har tariffavtalen vært gjeldende fra 1. mai, men i år er dette plutselig forandret til 1. juli. Da vi kontaktet lønnskontoret i kommunen om dette spørsmålet, fikk vi til svar at avtalen var gjeldende fra 1. juli, og ikke 1. mai som tidligere. Selv har jeg AFP, og min kone har også 50 prosent AFP. Den avtalen gjelder fra 1. mai. Kjell SVAR: Tariffavtalen i KS reforhandles pr. 1. mai, og generelle tillegg blir gjerne gitt med virkning fra 1. mai. Virkningstidspunkt for tillegg osv. er imidlertid gjenstand for forhandlinger og blir vurdert i forhold til den samlede økonomiske rammen for tariffoppgjøret og de ulike komponenter som gir utslag i rammen. Du opplyser at din kone er omsorgsarbeider. Hun omfattes da av hovedtariffavtalens kapittel 4. I forbindelse med tariffrevisjonen 2010 fikk alle i kapittel 4 et generelt tillegg på 2,1 prosent av den enkeltes grunnlønn, minst 7100 kroner. Virkningstidspunktet for det generelle tillegget ble satt til 1. juli 2010. Når det gjelder AFP-spørsmålet, foretas utregningen på selve AFP-ordningen ut fra særskilte regler, mens løpende AFP-ytelser reguleres som for grunnbeløpet (G). Grunnbeløpet reguleres som hovedregel fra 1. mai, og denne hovedregelen ble fulgt i 2010. Ola J. Ellestad, forhandlingsenheten i Fagforbundet Fagbladet 12/2010 > 25 fbaargang2010 fbseksjonKIR