Uførepensjon Frykter flere fattige Fagbevegelsen frykter kutt, og at flere vil bli fattigere med regjeringens forslag til ny uførepensjon. Tekst: PER FLAKSTAD Statsminister Jens Stoltenberg sa på kartellkonferansen på Gol i november at det ikke blir kutt i uførepensjonen. Den skal tvert imot økes. Skal spare 15 milliarder Magnus E. Marsdal i Manifest senter for samfunnsanalyse sier at så lenge regjeringen i 2050 skal spare 15 milliarder kroner i året på å stramme inn uføres alderspensjon, er det meningsløst å diskutere om det betyr at den vil gå opp eller ned. – En viktigere diskusjon er om en rødgrønn regjering faktisk bør spare 15 milliarder på å redusere uføres alderspensjon, eller om det kan finnes andre sjikt i samfunnet det er mer nærliggende å se på, sier Marsdal. Må se helheten Lederne i mange LO-forbund krever at uførepensjonene skjermes mot levealdersjusteringer, i tråd med det som ble vedtatt på LO-kongressen i fjor vår. Fagforbundets leder, Jan Davidsen, sier forbundet står fast på LO-kongressens vedtak. Men han legger til at det gjenstår å se helheten i regjeringens forslag som trolig blir lagt fram før jul. – Først når vi ser hele forslaget, kan vi sammenlikne det med vedtaket på LOkongressen, sa Davidsen på Gol. USOLIDARISK: Regjeringen vil spare 15 milliarder kroner på å redusere uføres alderspensjon i 2050. – Hvis forslaget innebærer en fattigdomsfelle, er dette selvsagt problematisk, sier Klemet Rønning-Aaby, leder for LO kommune, til Fri Fagbevegelse. – Men foreløpig har jeg ikke sett konkretiseringer som gir grunn til å rope ulv, fortsetter han. Rønning-Aaby understreker at levealdersjustering ikke skal svekke alderspensjonen for de uføre, og at det trengs skjermingsregler som sikrer dette. Krev utsettelse Magnus Marsdal mener fagbevegelsen må kreve at regjeringen utsetter levealdersjusteringer for uføre til etter at pensjonsreformen er evaluert i 2018. – Statsministeren er bekymret over at det kan være urettferdig overfor dem med AFP-ordning at uføre ikke har levealdersjustering. Men dette vil i så fall ikke slå ut før i 2025, ifølge regnestykket statsministerens kontor sendte ut etter kartellkonferansen. – Da kan det ikke ha noen hast med å levealdersjustere uførepensjonene. Jens vil stramme inn nå, og så vente og se med skjermingen av de uføre. Det vil framstå som langt mer sosialdemokratisk å skjerme de uføre nå, og heller vente og se om det blir nødvendig å ta penger fra dem for å unngå urimelige utslag. Dette kan trygt vente til etter 2018, mener Marsdal. 26 > Fagbladet 12/2010 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2010 fbseksjonKIR