Kirke, kultur og oppvekst Norges første selvbetjente bibliotek I Dyrøy i Troms vil alle innbyggere over 15 år få tilbud om egen nøkkel til biblioteket. – Jeg er på biblioteket to ganger i uka. Da studerer jeg. Det er en flott plass når man vil sitte og konsentrere seg, sier student Geir Skoglund til nrk.no I lag med fem andre dyrøyværinger har han fått en nøkkel som gjør at han kan gå på biblioteket utenom åpningstid, bortsett fra om natta. Dette er et prøveprosjekt som biblioteket ikke tror vil bli misbrukt. – Nøkkelkortet blir personlig og man inngår en kontrakt. Nøkkelen registrerer også hvem som har brukt biblioteket når, sier biblioteksjef Mira Sandaaker til nrk.no Biblioteket i Dyrøy kommune er det første i Norge som gir innbyggerne egen biblioteknøkkel. Selvbetjent bibliotek har vært prøvd ut både i Sverige og Danmark. Resultatet er økt utlån både i og utenfor ordinær åpningstid. Blant menn økte utlånene med 30 prosent. Nasjonalbiblioteket har gitt prosjektstøtte til selvbetjent bibliotek, og i Dyrøy tror de tilbudet vil bli en suksess.    IVR Mer enn pøbel Barnevernet burde ansette et tidligere barnevernsbarn på hvert kontor. Det kan redde liv, mener Landsforeningen for barnevernsbarn, som nylig fikk Redd Barna-prisen 2010. Landsforeningen får prisen for å ha løftet barnas stemmer inn i den opphetede barnevernsdebatten. – Samfunnet er redd for barnevernsbarn. Sikkert fordi media sjelden fokuserer på gladsakene. Såkalte problembarn og barnevernsbander selger bedre, sier Renathe Arevoll, leder i Landsforeningen. Landforeningen for barnevernsbarn ble stiftet i 1997 av ungdommer med lang erfaring fra barnevernet. Ettervern er en av fanesakene. Alle som passerer 18 år, skal få tilbud om ettervern, heter det. – Men det avhenger av hvor du bor, sier Arevoll. Landsforeningen mener derfor at ettervernet må lovfestes. Lederen for Landsforeningen er også opptatt av utdannings- VI KAN: – Tidligere barnevernsbarn har erfaringer som kunne komme til nytte i barnevernet, mener Renathe Arevoll. nivået blant barnevernsbarn. – Barnevernsbarn kutter ut- danningen når de blir 18 år, sier hun og viser til en rapport fra Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring som viser at bare 23 prosent av dem som har vokst opp på institusjon, har utdanning utover grunnskolenivå eller 1. klasse på videregående skole, mot 80 prosent blant dem som vokser opp i en familie. Tekst: EIRIK DAHL VIGGEN Økt minstelønn Høyere minstelønnssatser og ansiennitetsstige er viktige resultater i lønnsoppgjøret for ansatte i kinoer, asylmottak og Blindeforbundet. Den nye tariffavtalen mellom Fagforbundet og NHO gjelder kinoansatte i Oslo, Tromsø, Stavanger og Sandnes, ansatte i asylmottakene og ansatte i Blindeforbundet. Den nye avtalen gjelder fra 1. mai, og innebærer at det er innført ansiennitetsstige fra 0 til 6 år, og satsene er hevet for de ulike gruppene. I tillegg er kveld- og nattilleggene økt. Løsningen partene er enige om, gir et generelt tillegg på 1 krone i timen, pluss et likestillings- og lavlønnstillegg på 50 øre. Tilleggene for ubekvem arbeidstid er økt med 2 kroner i timen fra klokka 17 til 21 og med 5 kroner fra klokka 21 til 06. Helgetillegget er økt med 2 kroner timen. – Jeg er fornøyd med at vi har fått på plass en ansiennitetsstige og bedre minstelønnssatser, sier Fagforbundets forhandlingsleder Gerd Eva Volden.    PF 28 > Fagbladet 12/2010 Foto: Vibeke Liane fbaargang2010 fbseksjonKIR