Mangfoldig kultur Over 400 kulturskoler, kommuner og kulturaktører rundt om i landet har søkt Utdanningsdirektoratet om støtte til lokale prosjekter. Det kom inn totalt 429 søknader, og av disse har 202 fått midler. Det er i hovedsak kommuner som har søkt. Midlene skal benyttes til modellforsøk der kommuner, organisasjoner og institusjoner går sammen for å legge til rette for et mangfoldig kulturskoletilbud og til å utvikle ulike prosjekter. Nesodden kommune ved kulturskolen har fått 900.000 kroner til prosjektet «Wow» – et samarbeidsprosjekt mellom kulturskole og skolefritidsordning (SFO) innen visuell kunst, musikk, teater og dans. Mål for prosjektet er å utvikle en modell for samarbeid med overføringsverdi for WOW: Nesodden kommune har fått tildelt midler for å utvikle et samarbeid mellom SFO og kulturskolen innen visuell kunst, musikk, teater og dans. andre kommuner. Tilbudet skal være av høy faglig kvalitet og med pedagogisk kompetente lærere. Det er også et mål å utvikle nye undervisningstilbud på flere skoler i SFO-tida.    IVR Bedre barnevern Regjeringen setter nå i gang arbeidet med en stortingsmelding om barnevernet – ti år siden siste melding. Meldingen skal legges fram høsten 2012, og skal inneholde konkrete forslag til løsninger på viktige utfordringer. Et utvalg skal sette det biologiske prinsipp under lupen. Det hender at barnevernsbarn har opplevd omsorgssvikt fordi barnevernet har tatt mer hensyn til foreldrenes behov enn barnas. Foreldre opplever på sin side at deres biologiske tilknytning til barnet ikke blir lagt vekt på. Helen Bjørnøy skal lede barnevernspanelet sammen med fagmiljøer og folk med erfaring fra og med barnevernet. Fagforbundet skal være representert i dette panelet. Barnevernspanelet vil være en viktig bidragsyter til stortingsmeldingen, og de skal levere sine råd i september 2011.    IVR Stor interesse for yrkesfag Helsefagene var samlet på en stor og spennende stand, der barne- og ungdomsarbeiderne hadde en sentral plass da ungdomskoleelever fra Oslo kom på utdanningsmesse for å bli fristet til framtidig yrkesvalg. Rundt 10.000 ungdommer besøkte messen i midten av november. En gruppe som hadde satset sterkt på å profilere seg godt, var utdanningene for helsefag. Blant annet hadde Fagforbundet hjulpet til å med å skaffe utstyr slik at skoleelevene selv kunne prøve seg i noen av arbeidsoppgavene som en helsefagarbeider eller helsesekretær må gjøre. Mia Benedicte Davis Sandberg klarte å håndtere blodtrykksmåleren med stø hånd, mens helsefagarbeiderlærling Linda Krogh Odenmorck rutinert assisterte henne. Ved siden av fikk elevene forsøke seg på hjertekompresjon og andre livreddende VISTE SEG FRAM: Interesserte ungdomsskoleelever fikk høre hva barne- og ungdomsarbeiderfaget innebærer. Fra v: Tina Carlsen, Kristine Tellefsen og Martine Nåmdal fra Ulsrud videregående skole. Til høyre står Zahra Naeeim fra Bjørnholt skole. elever innom, og jeg er veldig godt fornøyd med at ungdommene selv fikk prøve seg på praktiske oppgaver. Jeg tror de fleste som forsøkte seg, opplevde det som lærerikt og spennende, sier hun. Bare Oslo YoU-messen er en av de virkelig store utdanningsmessene, og de fleste yrkesutdanninger er representert, alt fra hårpleie til naturbruk, og selvsagt alle byggfagene og utdanninger innen elektronikk. Denne messen er blitt arrangert i rundt 20 år, og de sju siste har den vært i Oslo Spektrum. Tidligere sto fylkene Oslo og Akershus bak arrangementet, men i år hadde Akershus trukket seg. Rundt 500 elever fra ungdomsskoler i Akershus var likevel invitert til messen. Tekst og foto: PER FLAKSTAD oppgaver sammen på standen for ambulansearbeiderfaget. Også helsesekretærene hadde sin egen stand like ved barne- og ungdomsarbeiderne, slik at hele fagfeltet var samlet på ett sted. Godt besøkt Lise Ødemark fra karriereenheten i helse- og sosialfag i Oslo er godt fornøyd med besøket og interessen fra 10.-klassingene. – Vi har hatt mange interesserte Fagbladet 12/2010 > 29 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2010 fbseksjonKIR