LESELYSTNE: Morten Dukefos i Bydrift og bibliotekar Hilde Ditmansen er enige om at flere burde lese bøker. sosiolog, men samtidig prøver jeg å ikke skrive pedagogisk krim. Det er ingenting som er så kjedelig som det. Det må i så fall være pedagogiske leker, sier Mehlum. Dukefos syns forfattermøtet er givende. Selv kaller han seg en periodeleser, og liker godt å lese krim. – Men nå holder jeg på med denne boka, som jeg er veldig glad i og har lest flere ganger, sier Dukefos og drar fram et eksemplar av Bjørneboes Jonas fra sekken. – Den handler om Jonas som blir mobba. Det er jo et tema som fortsatt er veldig aktuelt, sier han. Skaper klasseskiller Bibliotekar Hilde Ditmansen er redd for konsekvensene av at mange elever mestrer lesing dårlig. – Vi lever i et informasjonssamfunn der det er viktig å kunne lese for å tilegne seg informasjon, både privat og på jobben, sier hun, og mener at den som ikke klarer å henge med, lett kan falle ut av både arbeidslivet og samfunnet. Som sosiolog ser Mehlum det samme problemet, og mener forskjellen er stor mellom jenter og gutter. – Du ser det når du gir lange fagtekster til studentene. Mange av guttene blir helt satt ut og takler det ikke, mens jentene bare raser igjennom. Leseferdigheter blir et viktig klasseskille, mener krimforfatteren. Den avsatte timen går raskt mot slutten, Noen av de ansatte er i gang med å rulle seg en røyk. Det er på tide å runde av. Byingeniør Øyvind Jacobsen virker fornøyd med besøket. – Nå sitter de på overtid; det må jo bety at det har vært interessant. ARBEIDSLIVETS LESELØFT • Finansieres av Kulturdepartementet, som har tildelt LO, NHO, KS og HSH fem millioner kroner for å iverksette prosjektet. • Er en del av Leseåret 2010. Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet samarbeider om satsingen, som retter seg spesielt mot voksne som leser lite. • Skal stimulere til bedre trivsel, økt leselyst og mer lesing blant voksne i arbeidslivet. • Tilbyr forfatter- og bibliotekarbesøk samt bokpakker til arbeidsplassene. • Koordineres av Arbeidernes Opplysningsforbund (AOF). • Vil du ha forfatterbesøk og bøker til din arbeidsplass? Se www.leseloftet.no Fagbladet 12/2010 > 31 fbaargang2010 fbseksjonKIR