ALFASET KREMATORIUM • Rundt 3700 kremasjoner årlig. • Anlegget er dimensjonert for 6000 kremeringer i året. Dette er beregnet til å holde i 50 år. • Gjennomsnittlig kremeres mellom 12 og 18 kister per dag. Antallet avhenger av størrelse, sykdomsbilde og medisinering. • Optimalt kan 20 kister kremeres hver dag. • Kremasjonen tar gjennomsnittlig halv- annen time. • Kister fra utlandet kommer ofte i blank, klar lakk med glassplater som lokk. Disse byttes til kister som er godkjent i Norge. – Vi må være nøye. Urnelapper og brikker skal sjekkes flere steder før urna settes inn i urneskapet etter endt kremasjon, forklarer de to. Tidligere savnet de ansatte en bedre logistikk fra kistene kom inn, til urna skulle ut. I dag har de fått et bygg med to innganger. En for mottak av bårer som ikke er fulgt og en for pårørende som følger båren og for besøkende. Nattmottak Krematoriet har også et eget nattmottak hvor begravelsesbyråene har nøkkelkort. – Bygget har blitt slik vi ønsket det, og det tilfredsstiller de tekniske kravene, sier Carlsen. > Fagbladet 12/2010 > 33 fbaargang2010 fbseksjonKIR