Alfaset krematorium MOTTAKET: Bjørn Hemli tar imot ei kiste i kistemottaket. Underveis har de oppdaget ting som ikke har vært funksjonelt og som de har endret på. Blant annet har det blitt lagt varmekabler utenfor inngangsdøra hvor kistene kommer for ikke å dra inn snø og salt i mottaket. – Vi har tre høyder på reolene hvor kistene står. Vanligvis står avdødes navn på lokket. Vi så raskt at vi måtte få navnelappene på fronten i stedet, forklarer Brøndelsbo. Høyde for EU-krav Alfaset krematorium sto ferdig for halvannet år siden, og erstatter Vestre krematorium bygd i 1909 og Østre krematorium fra 1961. Det ville blitt for dyrt å bygge om de to eksiterende krematoriene i Oslo for å tilfredsstille utslippsforskrifter og for å bedre arbeidsmiljøet. Nå måles utslipp en gang i året. Det er også tatt høyde for eventuelle EU-krav som kan komme. Krematoriet har mange og avanserte tekniske løsninger. Derfor har de ansatte fått tre opplæringsperioder før bygget ble tatt i bruk, og en fjerde opplæring etter at de var kommet i hus. – Jeg ser at vi har behov for enda mer teknisk opplæring, og det skal vi ha, forteller Brøndelsbo. Varmen fra de fire krematorieovnene blir kjølt ned før den filtreres for kvikksølv og dioksiner. Varmen fra kjølevannet blir OVERSIKT: Ovnene er datastyrt for å unngå at de blir for varme. Da antennes kista før den kommer inn i ovnen og flammene står ut i rommet. GOD PLASS: Urnelageret er dimensjonert for 3000 urner. Når det er frost i bakken, settes det ikke ned urner i Oslo, forteller Roy Carlsen. fordelt i radiatorsystemet. Kapellet og driftsbygningen på gravlunden får også varme herfra. Likeledes er varmekablene vannbårne. På krematorietaket ligger et teppe av sedum, en eviggrønn plante. Sedumtak er varmeisolerende om vinteren og svalende om sommeren. Ut gjennom den patinerte kobberkledte pipa kommer vanndamp. Den er på forhånd blitt kjølt ned for å være så lik utetemperaturen som mulig slik at den skal være minst mulig synlig. GRAVFERDSLOVEN • Kremasjon reguleres i Lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd og Forskrift til lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd. • Asken fra dem som blir kremert, samles i en askeurne. Den skal normalt settes ned på en offentlig kirkegård eller gravplass. • Fylkesmannen kan etter søknad og på bestemte vilkår gi tillatelse til askespredning. • Den som har fylt 15 år, kan i skriftlig erklæring treffe bestemmelse om kremasjon. 34 > Fagbladet 12/2010 fbaargang2010 fbseksjonKIR