Seksjonsleder Lær mer om helhetlig skoledag Har du sett nærmere på temaheftet som følger med i dette nummeret? Helhetlig skoledag er emnet. Du kan blant annet lese mer om en naturskole på Hamar, og hvorfor fysisk aktivitet i skolene er viktig. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen har skrevet en kronikk om å skape en skole som ivaretar hele eleven og hvilken rolle skolefritidsordningen (SFO) har. Ungene på SFO på Bjørlien skole i Vestby har kunst på timeplanen, og på Sten-Tærud skole i Skedsmo er kompetanseheving av SFO-ansatte viktig.    IVR Konferanse om integrering Kjersti Børsum åpnet den to dager lange konferansen for medlemmer som arbeider med integrering. Hun driver Vioma (verdier, integrering og mangfold) og tilbyr kurs blant annet i systematisk forståelse av kulturer. Børsum la blant annet vekt på hvor viktig det er at etnisk norske er bevisst på sin egen norskhet, og hva det innebærer. Det er for eksempel typisk norsk å snakke med innskutte leddsetninger, noe som gjør det vanskelig for folk fra andre kulturer å fatte budskapet. Mange av deltakerne syntes hun hadde mange tankevekkende eksempler, blant annet på dobbelkommunikasjon. – Når vi skal kritisere noen, åpner vi gjerne med et smil, var ett av hennes eksempler. Og ved nærmere ettertanke kunne de fleste kjenne seg igjen. Og etter enda litt tankevirksomhet blir det forståelig at mimikken kan tilsløre budskapet. Konferansen på Sørmarka i Akershus var et samarbeidsprosjekt mellom Seksjon helse og sosial (SHS) og Seksjon kirke, kultur og oppvekst (SKKO). De vel 40 deltakerne fra hele landet var tospråklige assistenter, tolker, programrådgivere, ansatte ved asylmottak og ved omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere. – Vi er kjempefornøyd med alle de positive tilbakemeldingene, sier Kristin Skogli, rådgiver i SHS, og gir Sørmarka kurs- og konferansesenter sin del av æren.    KES Forskertrang og lekelyst Innstillingen «Med forskertrang og lekelyst» ble lagt fram for kunnskapsministeren 1. oktober av det regjeringsoppnevnte utvalget som i juni i fjor fikk i oppdrag å se på det pedagogiske tilbudet til førskolebarn. Utvalget har hatt et omfattende mandat og fremmer en rekke forslag angående innhold og organisering av pedagogisk tilbud til barn før skolestart. Høringsfristen er 31. januar 2011, og Fagforbundet er en av høringsinstansene.    IVR Nestekjærlig jul I denne søte juletid er det selv i et av verdens rikeste land, elementer av surt. I utkanten av suset fra kredittkort som dras, lever mange familier på sparebluss – og mindre enn det. Jula er barnas høytid, og for dem som lever på fattigdomsgrensa eller har foreldre som sliter, blir kontrastene skarpere i desember. Selv om fattigdommen i Norge kalles relativ, så er den reell nok for barnet som ønsker seg ski til jul, og for den voksne som gjerne skulle kjøpt ski, men som sliter med å skaffe penger til matbudsjettet. Penger til julemat var også mangelvare under jernarbeiderstreiken i 1923–24. Nøden var stor, og formannskapet bestemte å gi et julebidrag til de arbeidsløse: «Enslige kr 10, inntil to å forsørge kr 20, flere enn to å forsørge kr 25.» Da skrev Rudolf Nilsen Arbeidsløs jul: Vi som er dømt til livet i gråbeingårdenes by feirer idag en solfest for ham som er født på ny. Jula er barnas høytid, og for dem som lever på fattigdomsgrensa eller har foreldre som sliter, blir kontrastene skarpere i desember. Vi har fått tyve kroner å feire hans komme med! For dem har vi kjøpt en julegran og en hel sekk ved. For dem har vi kjøpt en bayer og et stykke hestekjøtt. Det siste skal minne om stallen, hvor frelseren ble født (...) 87 år senere er julegrana fremdeles en luksus for noen. Ingen menneskerett å ha et pynta nåletre i stua én gang i året, men et kulturelt symbol på noe trygt og godt. METTE HENRIKSEN AAS Mange av Fagforbundets medlemmer er i kraft av sitt arbeid med på å jevne ut sosiale forskjeller. Dere jobber i institusjoner som tar imot alle innbyggere med et tilbud som ikke varierer med bankkontoen. Dere møter familier på fattigdomsgrensa på ungdomsklubben, i kirka, på biblioteket, i barnehagen, SFO og skolen. Ikke blir dere rike av det, men det vet dere jo. Det fine er at dere gjør det likevel, og så skal vi gjøre hva vi kan for at dere blir verdsatt som den dyrebare ressursen dere er. Med ønske om ei riktig god og solidarisk jul! 38 > Fagbladet 12/2010 fbaargang2010 fbseksjonKIR