Buddhisme Jødedom Paramita meditasjonssenter arrangerte byvandring i Oslo under markeringen av Vesak, en buddhistisk markering av Buddhas fødselsdag, oppvåkning og død. Vu Lan feires i Khuong Viet-tempelet på Lørenskog. Spesielt vietnamesiske buddhister tar del i denne feiringen hvor mor hedres på forskjellige måter. Mødre som lever, vises takknemlighet, mens det bes for de døde mødrenes sjeler. De frammøtte får roser til å ha på jakkeslaget. Rød rose betyr at mor lever, hvit rose at mor er død, mens munkene bærer en gul rose. Brit Milah (omskjæring) utføres på guttebarn på den åttende dagen etter fødselen. Seremonien ses på som en pakt med Gud. Omskjæreren (mohel) er spesialtrent til å utføre ritualet. Under Simon Nordvik sin Brith Milah hadde Rabbi Yossi Simon, tatt turen fra London. 46 > Fagbladet 12/2010 fbaargang2010 fbseksjonKIR