THE SCRAMBLE FOR AFRICA: For 125 år siden delte USA og flere europeiske land Afrika imellom seg uten hensyn til kulturer, etniske grupper, religioner og tradisjoner. De rette strekene på kartet preger også dagens landegrenser i Afrika. Fellesrådet for Afrika gir i disse dager ut årboka Bybevegelser. Urbanisering og urban kultur i Afrika. Boka er en samling artikler, fotografier og tekster som handler om det Afrika som finnes i dag, hvor urbaniseringen skyter fart og mange av byene har en overvekt av unge beboere. En av bidragsyterne, den kenyanske forfatteren Binyavanga Wainaina, skriver i sin artikkel: «Vi ble født etter uavhengigheten. Hvis det finnes en rådende ideologi blant oss, er den ikke åh, skal landene våre noen gang fungere? – den er mer de må fungere fordi vi er der.» Det er mye som fremdeles henger igjen etter «the scramble for Africa». Kolonitida har satt sine markante spor. Mange av landene på kontinentet står også overfor andre strukturelle og politiske utfordringer. Men de som bor der, setter sine egne spor. Spesielt hip hop-kulturen har fått blomstre, og når langt med sitt budskap. Fellesrådets bok vektlegger hip hopens virkemidler som de unges talerør. Hip hop-gruppa Wageble i Senegal, soloartisten K’naan i Somalia, Kameleon i Uganda og Azagaia i Mosambik bruker alle musikken sin for å ta opp temaer som angår unge mennesker og deres kamp for rettferdighet. Det kan handle om krig, barnesoldater, dårlig styresett og urettferdighet med skjev fordeling av godene. Wainaina sier det så godt: «Vi ble født etter uavhengigheten. Vi er generasjonen som har lært seg å ikke frykte noe.» Fagbladet 12/2010 > 57 fbaargang2010 fbseksjonKIR