Siden sist Pris til Notodden Blues Festival Ny ambulanseavtale Fagforbundet og NHO Service ble i slutten av november enige om en ny avtale for ambulansepersonell. Den nye avtalen har økte minstelønnssatser, og tillegget for paramedic-utdanning er øket med 1000 kroner. Satsene for diett og matpenger er også øket. Ansiennitetsbestemmelsene er utvidet, og avtalen inneholder bestemmelser om at ansatte får godskrevet ansiennitet ved fødsels- og adopsjonspermisjoner og for læretid i inntil ett år. For ansatte som er omfattet av særavtalen, gjelder økningen av minstelønnssatsene fra 1. oktober i år. For dem som ikke omfattes av særavtalen, gjelder lønnsøkningen fra 1. juli. Se de nye minstelønnssatsene på www.fagbladet.no    PF Notodden Blues Festival er kåret til årets internasjonale bluesfestival av amerikanske Blues Foundation. Notodden var en av vinnerne da prisen «Keeping the Blues Alive Award» ble offentliggjort. Dette er en prestisjetung internasjonal pris, og regnes som en av de høyeste utmerkelsene en organisasjon eller enkeltperson kan få. – Dette er mer enn en fjær i hatten for hele organisasjonen, for byen, for alle de frivillige, og ikke minst for vårt fantastiske og lojale publikum, sier styrelederen i Notodden Blues Festival, Jan Lasse Hansen. Fagforbundet er hovedsponsor for festivalen. Blues Foundation har lagt vekt på festivalens unike atmosfære BLUESPRIS: Notodden Blues Festival som blir sponset av Fagforbundet, har vunnet en prestisjetung internasjonal pris. og lokalsamfunnets totale engasjement. Med en liten administrasjon og 700 frivillige gjør festivalen den lille byen til et kosmopolitisk bluessenter i Europa med 30.000 tilhørere fra alle verdens kanter. Dette er et blueseventyr som enhver blueselsker burde unne seg å oppleve, heter det i begrunnelsen til den amerikanske organisasjonen. Prisen skal deles ut i Memphis lørdag 5. februar.    PF Mektige medlemmer Året nærmer seg slutten, og det er mye å glede seg over når vi skal oppsummere 2010 i Fagforbundet. Først og fremst kan vi være stolte og glade for at forbundet tiltrekker seg stadig flere medlemmer. Fra et medlemstall på ca. 310.600 i desember i fjor, er vi nå ca. 318.000 medlemmer. Det skyldes fantastisk innsats fra alle ververe. Gode resultater i tariffoppgjøret, en vel gjennomført streik, et tydelig politisk ståsted og gode yrkesfaglige tilbud er viktige grunner til at folk ønsker å organisere seg i forbundet. Med så mange medlemmer øker innflytelsen og gjennomslagskraften for sakene våre. Det trengs sannelig. I EU er det mange land som sliter økonomisk, og oppskriften mange benytter seg av, er å strupe offentlig sektor, privatisere og kutte lønningene til de ansatte. Presset for konkurranseutsetting øker. Arbeidstakernes lønns- og arbeids- vilkår settes under press – også her i Norge. Skal vi klare å bevare den norske modellen og dra nytte av det tradisjonelle faglig-politiske samarbeidet, må fagbevegelsen holde trykket oppe hele tida, og vi må bli flere. Selv om vi ønsker oss mer og tydeligere rødgrønn politikk, er det Med så mange medlemmer øker innflytelsen og gjennom- slagskraften for sakene våre. ikke tvil om at vi har større innflytelse enn om vi hadde hatt en borgerlig regjering. Se på den rødgrønne satsingen på kommunesektoren siden 2005 – med blant annet 40.000 nye årsverk i offentlig sektor. Dette er en satsing som gleder oss og som blant annet gir oss et godt utgangspunkt for bedre grunnbemanning. Noe som er viktig for kvaliteten på de kom- munale tjenestene og for arbeidet med å få til hele stillinger. Internasjonal solidaritet er viktig for fagbevegelsen. De siste åra har Fagforbundet hatt et sterkt engasjement for SOS-barnebyen i Angola. Vel 18 millioner kroner måtte til for å bygge byen. Nå er den ferdig – med offisiell åpning den 29. september i år. Dette er noe vi har all grunn til å være stolte over, og jeg siterer det den norske ambassadøren i Angola sa ved åpningen: «Heltene her i dag er dere fra Fagforbundet som har fått til finansieringen av denne barnebyen.» La oss ta med oss det gode arbeidet, stoltheten og engasjementet – så skal vi vinne nye seire i 2011. Med ønske om en riktig god jul! Jan Davidsen, forbundsleder 4 > Fagbladet 12/2010 Foto: Kari-Sofie Jenssen fbaargang2010 fbseksjonKON