FN-MARKERING: Rundt 40 personer møtte opp for å høre appellene på Torvet i Trondheim 25. oktober. > FÅ KVINNER I LOKALPOLITIKKEN Av totalt 21 kommunestyrerepresentanter i Lindesnes er det bare fem kvinner. Nå oppfordrer likestillingsutvalget flere kvinner om å stille på liste foran neste års kommunevalg. > KAMPEN MOT SOSIAL DUMPING Kampen mot sosial dumping må utvides til flere kvinnebransjer. Den handler ikke bare om menn i byggebransjen, påpekte likestillingsminister Audun Lysbakken på en konferanse i regi av Fellesforbundet i november. > FRP ØNSKER OFFENTLIG KONKURRANSE I mange kommuner er det heftige diskusjoner om konkurranse på offentlige tjenester. I Rakkestad vil Frp ha sykehjemsplasser, hjemmehjelpstjeneste, rengjøring og barnehager ut på anbud. Partiet møter imidlertid stor motstand, og alle forslag ble nedstemt da formannskapet behandlet dem. > KRITIKKVERDIG I BARNEHAGE Tre fagforeninger har varslet barnehageavdelingen i Hamar kommune om det de mener er kritikkverdige forhold i en av de private barnehagene i byen. Eier og styrer er i desember innkalt til et møte med kommunen. > TRE LO-FORBUND VURDERER SAMMENSLÅING De tre LO-forbundene Postkom, Norsk Arbeidsmandsforbund og Norsk Transportarbeiderforbund vurderer å slå seg sammen. I stedet for å være tre små, vil et slikt forbund bli mellomstort med om lag 70.000 medlemmer. – Må reagere mot skjult vold – Jeg savner flere menn som bryr seg. Når vi velger å være stille om vold, dysser vi ned problemet, sa LO-sekretær Kristian Tangen i Trondheim under markeringen av den internasjonale dagen for bekjempelse av vold mot kvinner. til å fortelle om en ny rapport som dokumenterer at barn ned i sjuårsalderen utsettes for seksuelle overgrep i Nicaragua. Fordi abort er totalforbudt i landet, blir mange jenter tvunget til å gjennomføre svangerskap etter incest og voldtekt. Fribyforfatter i Trondheim, Asieh Amini, snakket om vold mot kvinner i Iran. – Mine venner og jeg startet en kampanje mot steining av kvinner. Vi jobber for å få forandret loven. I både den sivile lovgivningen og den islamske straffeloven er det ulikheter mellom kvinner og menn, sa forfatteren og journalisten. Tekst og foto: HEIDI OLIV WOLLAMO – Den viktigste forskjellen er at vi legger vekt på andre saker enn de andre utgavene. For eksempel er utvelgelsesprosessen ved nedbemanning bare omtalt med noen få avsnitt hos de andre. Dette er et viktig spørsmål for fagorganiserte. Vi bruker 20 sider på dette temaet, sier Johansen. Tekst: TORGNY HASÅS Kristian Tangen rettet søkelyset mot den skjulte volden mot kvinner som skjer innenfor husets fire vegger. Må ta affære – Føler vi ikke samme ansvaret for den volden som skjer i hjemmet, som den volden som vi ser og opplever i det offentlige rom? Hvorfor hører vi ikke like mye fra menn om denne volden, som vi gjør når ungdomsgjenger opptrer truende på bussen en sen lørdagskveld? spurte Tangen. Han er ambassadør for Kampanjen Hvitt Bånd, som vil at menn aktivt skal bekjempe vold mot kvinner. – Holdninger må endres, slik at menn klart og tydelig tar avstand fra all vold mot kvinner. Hvis vi observerer vold, skal vi ikke nøle med å ta affære ved å varsle de rette myndighetene, slik at volden får følger. Internasjonalt engasjement LO-sekretæren ble etterfulgt av regionleder Tove Marie Paasche i Amnesty som brukte sin appell rett.no» av Henning Jakhelln og Helga Aune og «Arbeidsmiljøloven» av Jan Fougner og Lars Holo. I slutten av februar kommer fagbevegelsens jurister med en egen utgave. 18 jurister fra LO, Fagforbundet, Industri Energi og andre juristmiljøer har bidratt til verket. Redaktører er LO-advokatene Atle Johansen og Einar Stueland. LOinni jusskampen Mange av LOs fremste jurister har gått sammen for å skrive en ny kommentarutgave til arbeidsmiljøloven. Det eksisterer allerede to kommentarutgaver til loven, «arbeids- Fagbladet 12/2010 > 7 fbaargang2010 fbseksjonKON