koordinere arbeidet, undertegne avtaler med underleverandører, sørge for at regninger blir betalt, sier tillitsvalgt for CFDT i Eau de Paris, Jean-Marc Moryosef. Han anslår at av de nesten 900 ansatte, er det bare rundt 200 som jobber.  Frustrasjonene er store, mange er sykmeldt, og vi har også hatt selvmordsforsøk som kan knyttes til problemene for de ansatte i Eau de Paris, sier Moryosef. Ingen løsning i sikte Etter ti måneders forhandlinger om organisasjonsmodellen er det fortsatt ingen løsning i sikte, påpeker Blanche Fasola.  Vi har nå fått gjennomslag for at det må inn eksperter for å se på arbeidsmiljøet vårt, men problemet er at det vil ta lang tid før det blir resultater av dette, sier Fasola. I mellomtiden gjør de fleste sitt ytterste for at det skal gå, men CFDT-representantene mener det nærmer seg en kritisk grense.  Rekommunaliseringen blir glorifisert. Den menneskelige og organisatoriske siden av dette er helt feilslått, fastslår Blanche Fasola. MAKTKAMP:  På papiret var alt perfekt. Virkeligheten er at de ansatte ikke er ivaretatt, sier de tillitsvalgte i fagforeningen CFDT. Fra venstre Blanche Fasola, Jean-Marc Moryosef og Francoise Riou. INGEN MIDDAG UTEN VANN:  Kommunen må ha hånd om de viktige tingene for innbyggerne, og vann er det viktigste av alt, sier Karim Khelifi med sin middagssultne sønn Benoit i bakgrunnen. er for tidlig å si om det blir ytterligere reduksjoner. Nå i første driftsår regner vi med å spare inn 40 millioner euro. Dette er penger som pløyes direkte tilbake til tjenestene, blant annet til å reparere og fornye ledningsnettet. Ukjent for de fleste  Kjenner parisere flest til rekommunaliseringen? For å være helt ærlig: nei, smiler Madame Eau de Paris. årsaken er nok først og fremst at fakturaen går til boligselskapene og ikke direkte til den enkelte beboer. Men vi har gjort en meningsmåling, og den viser at de fleste av byens innbyggere ønsker at vannforsyningen skal være en ren kommunal tjeneste. Vi ser også at dette er en tendens som sprer seg, og at det er en begynnende offentlig debatt om driftsmåter. Flere større byer, som for eksempel Lille og Lyon, vurderer nå å rekommunalisere byens vannforsyning. Privatisering av velferdsgoder Organisasjonen For velferdsstaten har dokumentert at kommersielle selskaper er i ferd med å erobre den norske velferdsstaten. Tjenester som barnehage, barnevern og eldreomsorg eies av internasjonale konsern som tar ut millionfortjeneste fra offentlige tilskuddsmidler. Fagforbundet mener det er riktig å overføre privatskolelovens forbud mot å ta ut profitt til å gjelde alle velferdstjenester. Landsstyret i Fagforbundet 16. september 2010 > Fagbladet 12/2010 > 11 fbaargang2010 fbseksjonKON