Tema: Hvem skal eie vannet? åPNE KRANER: En hverdag uten vann er utenkelig, det samme er en dag uten barbering for 21-årige Benoit Khelifi. Mindre flaskevann Eau de Paris ønsker også å øke folks generelle bevissthet om vann. De siste årene er vannforbruket i byen redusert. Noe av årsaken er at vi får mindre industri og mer kontorer, men også at storforbrukere som for eksempel hoteller, har gjort omfattende tiltak for å spare vann. I byens klimaplan står det også at vi skal redusere forbruket av flaskevann. Dette prøver vi å påvirke blant annet gjennom skolekampanjer der vi deler ut vannglass til barna. Boblevann fra kranen Anne le Strat ser at tiltakene virker. Brukerundersøkelsene våre viser at innbyggerne stoler mer og mer på Bevisst forbruker Til forskjell fra mange andre forbrukere, er Karim Khelifi velinformert om den stille revolusjonen som har skjedd med byens vannforsyning. Og han er ikke i tvil om at det var et riktig grep: Jeg er glad kommunen har tatt vannet tilbake. Det er kommunen, og ikke private, som bør ha hånd om de viktige tingene for innbyggerne, som vann, helse, utdanning og transport. Disse tjenestene må styres av det offentlige for at vi skal være sikre på at innbyggere behandles likt. Vann er det viktigste av alt. Vi kan ikke leve uten. Har vi ikke vann, er vi tilbake på steinaldernivå i løpet av kort tid. Vann som vare Tenk deg en virkelighet hvor bare de rikeste har rent vann i springen. Slik er det for millioner av mennesker. I mange land betaler man ofte mange ganger mer for vannet i slumområdene enn i middelklasseområdene. Dette fordi slumområdene ikke er tilsluttet det kommunale vann-nettet, og dermed må mange kjøpe vannet sitt til overpris fra ambulerende selgere. Alternativet er å slukke tørsten med forurenset vann, og dermed bli tall på en stadig høyere sykdoms- og dødsstatistikk. kranvannet, og vi ser at forbruket av vann på flaske synker, sier viseborgermesteren. Også de som foretrekker vann med bobler, får sitt uten å ty til ferdigkjøpt på flaske: Tidligere i år åpnet vi en drikkevannsfontene med kullsyret vann. La Petillante (den sprudlende) er plassert i en av byens parker, smiler viseborgermesteren. Rundt La Petillante er det ikke uvanlig å se parisere fylle opp flasker og kanner med sprudlevann. Karim Khelifi er en av dem. Han passerer La Petillanteª hver dag på vei til jobb. Ofte har jeg med en tomflaske og fyller den opp med sprudlevann når jeg går forbi. Vann i verden " 1,1 milliard mennesker er uten tilgang til rent vann " 2,6 milliarder mennesker mangler trygge sanitær- løsninger. " Verdens helseorganisasjon (WHO) anslår at ett av tre sykdomstilfeller i verden skyldes dårlige miljøforhold, spesielt forurenset vann. " å sikre adgang til rent vann er en sentral del av fattig- domsbekjempelsen. " FNs menneskerettighetsråd vedtok i september i år at Kilde: fn.no rett til rent drikkevann inngår i menneskerettighetene. 12 > Fagbladet 12/2010 fbaargang2010 fbseksjonKON