KURSOVERSIKT FOR FAGFORBUNDETS SENTRALE KURS I 2011    sentralt v/Organisasjonsenheten. Arrangør: Fagforbundet Alle kurs vil bli annonsert på tillitsvalgtnettet. På høyre side under kalender for tillitsvalgte ligger kursene. Klikk deg inn på det aktuelle kurset og fyll ut søknadsskjemaet. Når du har fylt inn alle opplysninger og klikker send så går søknaden automatisk til organisasjonsenheten. I kalenderen for tillitsvalgte er det dato for søknadsfrist som står oppgitt. Dato for når kurset avholdes står i informasjonsteksten til kurset. I tillegg vil kursene bli annonsert i OSS tillitsvalgte. Alle søknader vil bli avklart med eget fylke. Det tas forbehold om godkjenning av budsjettet (gjelder alle kursene). FEBRUAR PEDAGOGISK OPPLÆRING FOR NYE INSTRUKTØRER Hvem kan søke: Instruktører som ikke har pedagogisk opplæring, og nye instruktører som ønsker å undervise i grunnopplæring Fase 1 og Fase 2 og temakurs for tillitsvalgte. Må ha meget gode kunnskaper om organisasjonen, og lov og avtaleverk. Må ha gjennomført Fase 1 og Fase 2-opplæringen og ha verv i Fagforbundet. Tema: Tillitsvalgtskolering i Fagforbundet, mål med skoleringen, Instruktørenes rolle. Pedagogikk Å lære å lære bort. Tid: 14.– 16. februar 2011 Kurssted: Sørmarka. Søknadsfrist: 3. jan. 2011. APRIL SKOLERING AV INSTRUKTØRER TIL ORGANISASJONSMODELL, SAMHANDLING OG PLANLEGGING Hvem kan søke: Instruktører som skal brukes til felles kurs for fagforeningsstyrer og seksjonsstyrer. Kurset skal i hovedsak kjøres i enkeltforeninger for fagforeningsstyret og seksjonsstyrene sammen. Instruktører må påberegne at de skal avholde kurs for fagforeningsstyrene og seksjonsstyrene i eget fylke. Det er viktig at man har god organisasjonsforståelse og erfaring som instruktør. Tema: Hvordan få fagforeningsstyrene og seksjonsstyrene til å fungere sammen i henhold til organisasjonsmodellen og rammemodelldokumentet som er vedtatt av Landsmøtet. Tid: 6.– 8. april 2011. Kurssted: Sørmarka. Søknadsfrist: 14. februar 2011. AOF STYREREPRESENTANTER Hvem kan søke: Nyvalgte representanter i AOF styrene lokalt. Tema: Ansvar, rolle, regnskap, budsjett, samarbeid og erfaringsutveksling. Tid: 3. – 4. mai 2011. Kurssted: Keysersgt. 15. Søknadsfrist: 8. april 2011. MAI STRATEGISK INNFLYTELSE FOR TILLITSVALGTE SOM HAR HATT FASE 3 FØR 2008 Hvem kan søke: Tillitsvalgte som har tatt Fase 3 før 2008. Tema: Kommunikasjon, hvordan øve innflytelse, presentasjonsteknikker, metodevalg, hjelpemidler og målsetting/strategi. Tid: 9.– 12. mai 2011. Kurssted: Sørmarka. Søknadsfrist: 26. mars 2011. ANSATTEREPRESENTANTER I STYRET FOR INTERKOMMUNALE SELSKAP (IKS) Hvem kan søke: Ansatterepresentanter i styret for interkommunale selskaper. Andre tillitsvalgte i fagforeningen. Tema: Selskapets organisering, styret og styrerepresentasjon, ansatterepresentanter og valg, styremøte, ansvar, rolle og oppgaver, habilitet, taushetsplikt, fagforbundets politikk, budsjett, økonomi, målstyring, påvirkning, alliansebygging, adm. og pol behandling, investering og driftsbudsjett, årsregnskap. Tid: 23.– 24. mai 2011 Kurssted: Keysersgate 15. Søknadsfrist: 29. mars 2011. OKTOBER FASE 2 LOVER OG AVTALER, SÆRLØP FOR MINDRE TARIFFOMRÅDER Hvem kan søke: Tillitsvalgte på avtaleområdene PBL, KA, Spekter; Staten, HSH og NHO som ikke har gjennomført Lover og avtaler særløp i Fase 2-skoleringen. Tema: Ansettelser, oppsigelse/omplassering, forhandlinger, lønn, ferie og fritid, pensjon, sykelønn, forsikringer, yrkesskade, medbestemmelse og arbeidstid. Tid: 24. 27. okt. 2011 Kurssted: Sørmarka. Søknadsfrist: 2. sept. 2011. HØST FORMIDLINGSTRENING UNGDOM Hvem kan søke: Ungdom med tillitsverv i Fagforbundet. Tema: Hvordan formidle et budskap og skape entusiasme og engasjement? • Hvordan kan jeg få innflytelse og bli lyttet til? • Målgruppe. • Hvordan bli tryggere i rollen som formidler? • Idesalg, skolebesøk og verve. Tid: Høst Kurssted: Sørmarka. Søknadsfrist: Kunngjøres senere Deltakerne vil bli tatt opp som kursdeltakere etter en helhetsvurdering og etter en prioritering fra eget fylke. Med forbehold om endringer. Studieforbund: AOF Fagbladet 12/2010 > 23 fbaargang2010 fbseksjonKON