Bare spør Fagbladets ekspertpanel Fagbladet videreformidler spørsmål av allmenn interesse om blant annet tariffavtaler, juridiske arbeidslivssaker og -lover, videreutdanning og spørsmål angående LOfavør og Sparebank 1 til et ekspertpanel. Eksperter i dette nummeret: Ann-Mari Wold Tariff Ola J. Ellestad Tariff Magne Gundersen Forsikring Brev som ikke kommer på trykk, blir ikke returnert. Vi har dessverre ikke anledning til å svare på henvendelser som vi ikke finner plass til i bladet. Hvis du får problemer på arbeidsplassen, ta først kontakt med din lokale tillitsvalgte. Det er derfor hun eller han er der. Lærling må jobbe hele jula SPØRSMÅL: Min venninne går helsefagarbeiderlinja, og er lærling på et sykehjem. Hun er satt opp i jula etter grunnturnus, det vil si at hun arbeider kveld 23., kveld 24., formiddag 25., morgen 28., formiddag 29., formiddag 30, formiddag 31., og formiddag 1. januar. Hun har fri helga 26. og 27. desember. Hun sier at hun føler seg utnyttet på sykehjemmet, og at hun ofte går uten veileder. Jeg lurer på om sykehjemmet kan kreve at hun arbeider hele jula. Hun har tross alt familie hun også. Har hun rett på helgedagsgodtgjørelse hvis hun arbeider uten veileder?    Anita SVAR: Lærlinger skal i hovedprinsippet følge arbeidsstedets normale rytme. Det er vanlig at lærlinger følger veileders turnus, en del av læringsprosessen er å kunne arbeide selvstendig, men lærlingen skal ha tilgang på veiledning, og det bør kunne synliggjøres i lærlingens plan hvem som er instruktør. Det er ikke et krav at veileder skal være til stede til enhver tid. Når det gjelder arbeid jul og nyttår, vil det være avgjørende om de andre i avdelingen har en tilsvarende turnus, eller om hun er den eneste på sykehjemmet. I denne sammenheng vil det også være spørsmål om lærlingen utfører annet arbeid enn det lærekontrakten tilsier. Dersom svaret er ja, skal hun lønnes etter tariffavtalens bestemmelser for slikt arbeid. Når det gjelder ubekvemtillegg, som for eksempel kvelds- og nattillegg, helge- og høytidstillegg m.m., skal lærlinger utbetales tillegg etter tariffavtalens bestemmelser. Fritid i forbindelse med helg og høytid er regulert i arbeidsmiljøloven kapittel 10. I utgangspunktet er det viktig å merke seg at det kan gis fri på helge- og høytidsdager dersom driften tillater det. I helsesektoren vil det være behov for at noen jobber på slike dager. Det må allikevel være et mål at flest mulig av de som ønsker det, skal få fri på søn- og helgedager i en høytidsturnus. Lovens hovedregel innebærer at det er forbud mot å jobbe to søneller helgedags- døgn etter hverandre. Har du arbeidet på én søndag, har du krav på neste fri. I dette tilfellet hvor vedkommende har arbeidet 1. juledag, har hun krav på 2. juledag fri, noe som er ivaretatt for denne lærlingen. Det gis adgang i loven til å inngå lokale avtaler. Når det gjelder gjennomsnittsberegning av den alminnelige arbeidstida og eventuell omarbeiding av grunnturnus, kreves avtale med tillitsvalgte. I dette tilfellet tas det forbehold om at innholdet i eventuelle lokale avtaler ikke er kjent. Ann-Mari Wold, forhandlingsenheten i Fagforbundet 24 > Fagbladet 12/2010 Ekstra fordeler SPØRSMÅL: Både kona og jeg er LO-medlemmer. Får vi da noen ekstra fordeler i forhold til forsikring?    Glenn SVAR: Mange er i samme situasjon som deg, at de er gift, samboer eller partner med et LO-medlem. Det betyr at dere i alle fall har dobbelt opp av LOfavør kollektiv hjemforsikring. Og da får dere fbaargang2010 fbseksjonKON