å utvikle et fagskoletilbud er viktig, vi ønsker flere med fagbrev. Høgskolearbeidet er også viktig, og satsinga vår der verver nye grupper.ª Side 38 Seksjonsleder Gerd Eva Volden Kontor og administrasjon ˇ€‹ Uorganiserte favoriseres Sykehuspartner gir lønnstillegg til uorganiserte ansatte fem måneder tidligere enn til de organiserte. Dette er fagforeningsknusing, mener Fagforbundets Geir Mosti. Side 29 ˇ€‹ Leselyst Gutta var i flertall da Bydrift i Tønsberg fikk besøk av krimforfatter Jan Mehlum i forbindelse med Arbeidslivets leseløft. Side 30 ˇ€‹ Nye krav Rutiner og arbeidsoppgaver vil endre seg etter hvert som eBygg innføres i kommunene. Fagforbundet er opptatt av at de ansatte må få nødvendig opplæring til å takle de nye oppgavene. Side 36 åpent bygg Kjellervirksomheten er flyttet opp i lyset. På Allehelgensdagen kom det 23 interesserte og så på det nye krematoriet på Alfaset. Store vinduer gjør det mulig å følge med på hva som foregår. Side 32 Fagbladet 12/2010 > 27 Foto: Erik M. Sundt fbaargang2010 fbseksjonKON