Stor interesse for helsefagene Helsefagene var samlet på en stor stand, med helsesekretærene strategisk plassert, da ungdomskoleelever fra Oslo kom på utdanningsmesse for å bli fristet til framtidig yrkesvalg. Rundt 10.000 ungdommer besøkte messen i midten av november. En gruppe som hadde satset sterkt på å profilere seg godt, var utdanningene for helsefag. Blant annet hadde Fagforbundet hjulpet til å med å skaffe utstyr slik at skoleelevene selv kunne prøve seg i noen av arbeidsoppgavene som en helsefagarbeider eller helsesekretær må gjøre. Godt besøkt Mia Benedicte Davis Sandberg klarte å håndtere blodtrykks- PRØVER SEG: Zainab Taher fra Holmlia skole forsøker seg som helsesekretær og måler blodtrykket på Ayse Kizilkaya, mens Sara Youfen og Rodek Hajar fra Sogn videregående skole følger med. barne- og ungdomsarbeiderne, slik at hele fagfeltet var samlet på ett sted. Lise Ødemark fra karriereenheten i helse- og sosialfag i Oslo er godt fornøyd med interessen fra 10.-klassingene. – Vi har hatt mye folk innom, og jeg er veldig godt fornøyd med at ungdommene selv fikk prøve seg på praktiske oppgaver. Jeg tror de fleste som forsøkte seg, opplevde det som lærerikt og spennende, sier hun. Bred presentasjon YoU-messen er en av de virkelig store utdanningsmessene, og de fleste yrkesutdanninger er representert, alt fra hårpleie til naturbruk, og selvsagt alle byggfagene og utdanninger innen elektronikk. Tekst og foto: PER FLAKSTAD REAGERER STERKT: – Sykehuspartner driver fagforeningsknusing, sier Fagforbundets nestleder Geir Mosti. Virkningstidspunktet for de uorganiserte er det opp til Sykehuspartner å avgjøre, og i praksis har vi satt dette til 1. mai i flere år, sier Åse Askimdal. – Er ikke dette en favorisering av de som ikke er organisert? – Nei, det synet deler vi ikke. Men det er viktig for Sykehuspartner at alle medarbeidere, både organiserte og uorganiserte, er sikret en lønnsutvikling. Tekst: SIDSEL HJELME Fagbladet 12/2010 > 29 måleren med stø hånd, mens helsefagarbeiderlærling Linda Krogh Odenmorck rutinert assisterte henne. Ved siden av fikk ungdomsskoleelevene forsøke seg på hjertekompresjon og andre livreddende oppgaver sammen på standen for ambulansearbeiderfaget. Også helsesekretærene hadde sin egen stand like ved Uorganiserte favoriseres Det lønner seg å være uorganisert i Sykehuspartner. Vårens tariffoppgjør gir organiserte etterbetalt lønn fra 1. oktober. De uorganiserte får etterbetalt allerede fra 1. mai. Fagforeningsknusing, mener Geir Mosti, nestleder i Fagforbundet. I Sykehuspartner, Nordens største leverandør av it-tjenester til sykehusene, har de valgt å gi sine uorganiserte ansatte ny lønn fra 1. mai. Dette er fem måneder tidligere enn deres organiserte kolleger. I årets lønnsoppgjør ble virkningstidspunktet for ny lønn for LO-organiserte i Spekter-området satt til 1. oktober. For de uorganiserte er det arbeidsgiver selv som bestemmer fra hvilket tids- punkt arbeidstakerne skal få lønnsjustering. Etterlyser begrunnelse – Vi ba om en begrunnelse for denne forskjellsbehandlingen, og vi fikk til svar at dette var en administrativ beslutning, sier Tatjana Schanche, hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i Sykehuspartner. Hun får nå reaksjoner fra sine medlemmer på at dette er en favorisering av uorganiserte kolleger. – Vi har bedt om en nærmere forklaring på om dette er et vedtak i Helse Sør-Øst eller en beslutning som er tatt av Sykehuspartner på selvstendig grunnlag. Fagforeningsknusing Geir Mosti, nestleder i Fagforbundet, reagerer kraftig. – Jeg ser på dette som fagforeningsknusing. Dette finner vi oss ikke i, sier Mosti. Han tok opp saken med arbeidsgiverorganisasjonen Spekter. Spekter har tilskrevet samtlige helseforetak med en klar anbefaling: Virkningstidspunktet for tilleggene til uorganiserte bør ikke settes tidligere enn for organiserte. I Sykehuspartner er personalsjef Åse Askimdal helt uenig i at deres praksis innebærer en favorisering av de uorganiserte. – Hvorfor har de uorganiserte fått et tidligere virkningstidspunkt enn de LO- og YS-organiserte? – Det er ingen automatikk i at de uorganiserte følger samme tidspunkt for lønnsjustering som de organiserte. Organisasjonene har avtalt ulike virkningstidspunkt. Foto: Kari-Sofie Jenssen fbaargang2010 fbseksjonKON