Krim – Er det dere som skal lese for oss? Det blir koselig. Bibliotekar Hilde Ditmansen får en hjertelig velkomst når hun kommer inn døra hos Bydrift som et ledd i Arbeidslivets leseløft. De ansatte har fått en time fri fra vei, vann, avløp, renovasjon og parkdrift for å høre forfatteren Jan Mehlum for- telle om sitt forfatterskap. Ut på arbeidsplassene Leseåret 2010 er et tiltak for å få flere nordmenn til å lese bøker. Kulturdepartementet er bekymret over at så mange som én av tre nordmenn mellom 16 og 75 år ikke leser godt nok til å få tilstrekkelig forståelse av en tekst. 8,5 prosent får heller ikke med seg innholdet i enkle tekster som bruksanvisninger. Kulturminister Anniken Huitfeldt vil endre på dette ved å gjøre bøker mer tilgjengelige for folk som vanligvis ikke oppsøker bibliotekene. For å få til dette, har Kulturdepartementet blant annet gitt fem millioner kroner til LO, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), KS og Hovedorganisasjonen for handel og tjenester (HSH) for å finansiere prosjektet Arbeidslivets leseløft. Med disse midlene håper partene i arbeidslivet å stimulere til bedre trivsel, økt leselyst og mer lesing blant voksne i arbeidslivet. Godt oppmøte Et godt tiltak, mener krimforfatter Jan Mehlum, som er på plass i Bydrifts kantine. Foreløpig har han fått selskap av noen få kvinnelige ansatte, som vanligvis er i mindretall på arbeidsplassen. Kjønnsbalansen overrasker ikke Mehlum. – På arrangementer som bokbad og bokkvelder, kommer det alltid 17 stykker. På et eller annet mystisk vis er det alltid 17, og blant dem er det 15 damer og to menn. Og mennene er dratt med dit av kona, sier Mehlum, og mener at dette kan forklare saken dersom det ikke møter opp så mange i dag. Men det gjør det. Når klokka nærmer seg to, strømmer det Tekst: IDA SØRAUNET WANGBERG Foto: MARIT FIKSDAL i kantina på med arbeidskarer i signalgule kjeldresser og vernesko. Den øredøvende lyden av stålrørsstoler som flyttes rundt på linoleumsgulvet fyller den lille kantina ett minutt eller to, mens alle finner seg en plass. Når krimforfatteren begynner å snakke, blir det imidlertid stille. Lever av kriminalitet – Jeg pleier å si at jeg lever av kriminalitet, sier Mehlum. – De fleste tror vel at jeg driver med dopsmugling eller noe, fortsetter han, og det småhumres rundt respatexbordene. Mehlum har nettopp gitt ut sin ellevte kriminalroman. Den har fått tittelen Bake kake søte, og følger i likhet med de fleste andre av Mehlums romaner advokaten Svend Foyn i jakten på løsningen av en kriminalgåte. Denne gangen dreier det seg om et barn som blir borte. Imponerende lokalkunnskap Men krimforfatteren er ikke på besøk først og fremst for å promotere den nye boka si. Han sveiper gjennom temaer som krimsjangerens historie, advokater og forholdet mellom virkelighet og fiksjon. Til slutt ender han opp i Tønsberg, der handlingen i romanene hans som regel finner sted. De ansatte ved Bydrift er imponert over krimforfatterens lokalkunnskaper. – Det huset du skriver om i den ene boka er veldig godt beskrevet; jeg går forbi det hver dag, sier Øyvind Jacobsen, konstituert byingeniør og leder av Bydrift. Skjevheter i samfunnet Tida er i ferd med å renne ut, men flere av de ansatte ivrer etter å stille forfatteren spørsmål. Morten Dukefos kommer rett fra blomsterbedet, og lurer på om Mehlum er spesielt opptatt av skjevheter i samfunnet. Krimforfatteren nøler. 30 > Fagbladet 12/2010 De ansatte ved Bydrift i Tønsberg kommune byttet ut arbeidshanskene med skjønnlitteratur da krimforfatter Jan Mehlum kom på besøk. – Jeg skriver om temaer som også er interessante for meg som fbaargang2010 fbseksjonKON