Alfaset krematorium VERDIG avslutning Den tidligere kjellervirksomheten er flyttet opp i lyset. I et rom med store vindusflater står fire store kremasjonsovner. Nordens mest moderne krematorium er blitt et godt sted for ansatte og etterlatte. TAekst: INGEBORG VIGERUST RANGUL Foto: ERIK M. SUNDT lfaset krematorium i Oslo er en langstrakt bygning kledd i betong. Fra Nedre Kalbakkvei vises den knapt. Ovnsrommet vender mot gravlunden og er åpent for innsyn for forbipasserende. Plasseringen og arkitekturen gjemmer ikke lenger vekk det som skjer inne på krematoriet. Bygget er åpnet begge veier, både for innsyn og utsyn. – Det som skjer i krematoriet, skal ikke gjemmes bort, og vi har ikke fått noen negative tilbakemeldinger. Etterlatte og andre kan følge arbeidet til de ansatte gjennom vinduene, forteller AnneMargrethe Brøndelsbo, krematoriesjef på Alfaset krematorium. På Allehelgensdag i år arrangerte Alfaset krematorium åpen dag. 23 interesserte møtte opp. Åpent for pårørende I bårerommet kommer dagen inn gjennom et stort vindu i taket og lyser opp kista midt på gulvet. Hele krematoriet er nøytralt og uten utsmykning. Hvis noen ønsker kors eller andre religiøse symboler eller utsmykning, har krematoriet plass til at begravelsesbyråene kan oppbevare dette. Krematoriet har hatt en økning i antall etterlatte som vil være med på kremasjonen, og de pårørende har et eget rom med stort glassvindu med innsyn til ovnsrommet. – Her kan de som ønsker det, se kista gå inn i ovnen, forteller Brøndelsbo. Urnene kan stå seks måneder i krematoriet. Og det er mulighet for pårørende å besøke urna i mellomtiden. De som har religiøse skikker som tilsier det, kan ta med mat og tenne et lys for den døde. En synlig jobb – Det er spennende med et nytt bygg. Men det viktigste er hvordan vi møter de etterlatte. De som har mistet noen, skal sitte igjen med en best mulig opplevelse herfra, sier Brøndelsbo. De ansatte på Alfaset har fått en helt ny arbeidshverdag. Tidligere foregikk kremasjonsjobben i kjelleren. – Dette har blitt et godt sted for de etterlatte og et godt sted å jobbe, sier Bjørn Hemli, arbeidsleder ved Alfaset krematorium. – Det beste er den nye teknologien og at vi jobber på bakkenivå. Arbeidsplassen er blitt mer åpen og tilgjengelig for publikum. KORT TID: Ovnsdøren er oppe i 15 sekunder for ikke å slippe ut varme og røykgasser. Rune Andresen styrer spakene. Hele atmosfæren er mindre farlig. Alt vi arbeider med kan vises fram. – Vi kan tulle og le, men berøring med kister skal skje med verdighet. Fornøyde ansatte Rune Andresen og Roy Carlsen er driftsteknikere på Alfaset. Siden de åpnet i fjor, har de hatt over 4200 kremasjoner. I hver urne legges en identifikasjonsbrikke. Urnene har 20 års fredningstid. Da skal den ha blitt til jord, mens brikkene består. 32 > Fagbladet 12/2010 fbaargang2010 fbseksjonKON