fotoreportasjen Tro på norsk Aldri har det religiøse liv i Norge hatt flere ansikter enn i dag. De siste tiårene, etter et knapt årtusen dominert av kirkespir og bedehus, har mangfoldet inntatt det norske, religiøse landskapet. Mellom bakkar og berg, fra nord til sør, puster og lever de store verdensreligionene. I en stadig rikere mosaikk av høytider, seremonier og ritualer finner troende nordmenn med røtter fra en hel verden, innhold og mening i vår felles, norske virkelighet. Fotograf Ken Opprann har dokumentert dette mangfoldet over lengre tid. Her er noen av bildene. Foto og tekst: KEN OPPRANN Kristendom Menighetskirken til Hellige Olga menighet – Vår Frelsers ortodokse kirke – er innredet i det tidligere gravkapellet ved Vår Frelsers gravlund i Oslo. I det rikt dekorerte kirkerommet holder Fader Kliment messe på langfredag. Hellige Olga menighet med hovedsete i Oslo, er Den russiske ortodokse kirkes (Moskvapatriarkatet) første menighet i Norge i moderne tid. 40 > Fagbladet 12/2010 fbaargang2010 fbseksjonKON