DEMONSTRERER: Lærersyndikatet i Oaxaca har stått bak en av de største mobiliseringene som meksikanske fagforeninger har opplevd i moderne tid. I 2006 utviklet den halvt år lange streiken deres seg til et sosialt opprør. den også hatt grupperinger som har fokusert på å bedre arbeidernes situasjon. Fra 1930 til 1980 oppnådde de mange goder som er nedfelt i landets føderale arbeidslov, som åttetimers arbeidsdag, obligatoriske fridager, betalte ferier og sosial sikkerhet. En av de mer uavhengige organisasjonene er elektrisitetssyndikatet Sme, som i disse dager kjemper for å ikke bli satt ut av spill. Syndikatet, som ble stiftet i 1914, har jobbet fram så gode vilkår for medlemmene – deriblant gunstige pensjonsavtaler – at de har blitt til en økonomisk belastning for bedriftene. Den statlige elektrisitetsbedriften Luz y Fuerza del Centro ble i 2009 slått konkurs, og 44.000 ansatte ble arbeidsløse. Støtte fra lærerne Oppslutningen om de mange demonstrasjonene som Sme har organisert, er stor. Lærersyndikatet er en av de viktigste støttespillerne. Organisasjonen var opprinnelig en del av Crom, men ble løsrevet i 1949. Med sine 1,5 millioner medlemmer er den det største i sitt slag i Latin-Amerika. – Etter å ha blitt en selvstendig fagforening, fortsatte lærersyndikatet å være hva vi kaller et charro-syndikat, sier Santiago González. – Dette vil si at lederne i realiteten arbeidet for myndighetene. Lederne beriket seg på bekostning av en rekke lærere som ikke fikk utbetalt lønn, og etter at de forlot sine tillitsverv, gikk de som regel over i politiske lederstillinger. OPPRØR: Demonstasjoner og mobiliseringer er hverdagskost. Barrikader av gater og stenging av offentlig kontorer er kampmidler som hyppig brukes. Demokratisering Lærerne i delstaten Oaxaca begynte i 1980 en kamp for å demokratisere lærersyndikatet på lokalt så vel som nasjonalt nivå, og for å bedre sine arbeidsvilkår. Det har vært en kamp preget av årlige streiker og utallige demonstrasjoner. I 2006 kulminerte kampen etter at guvernør Ulises Ruiz ga ordre om å fjerne de 70.000 fagorganiserte lærerne som hadde slått leir i sentrum av Oaxaca by. Demonstrantene ble fjernet med gass og køller. Lærernes krav om høyere lønn og regulering av midlertidige kontrakter utviklet seg til et sosialt opprør uten sidestykke i det moderne Mexico. Et unisont krav om den korrupte guvernørens avgang, ga gjenklang i gatene. Seks måneders streik – 2006 var et spesielt år, sier Santiago González. – Vi hadde uten hell i lengre tid forsøkt å organisere de mange lokalsamfunnene i delstaten. Etter at vi ble forsøkt fjernet med makt, strømmet folk til fra bygder og lands-    > Fagbladet 12/2010 > 47 fbaargang2010 fbseksjonKON