Mangler bake kake-gen Petit Tekst: Titti Brun for å kose seg med et glass vin. Dråper som nesten er mer frydefulle enn dem som drikkes til maten. Kaker lager de fleste først, før middagen. Altfor tidlig for å innta edle dråper. Faktisk rene vertinnedødaren. tirsdag lager de en smaksdrøm til barnehagen, kolleger, eller fryser den ned til det riktige øyeblikket. De nyter å finne fram mormors oppskrift fra Hjemmet i 1970, den gang egg og smør og rytme og innlevelse var anerkjente kvalifikasjoner for å skape drømmesmaker. Dette kan de sette i gang med De nyter å finne fram mormors oppskrift fra Hjemmet i 1970ª ANSVARLIG REDAKTØR Kirsti Knudsen kirsti.knudsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 49 REDAKSJONSSJEF åslaug Rygg aaslaug.rygg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 72 JOURNALISTER Titti Brun titti.brun@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 29 Per Flakstad per.flakstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 28 Sidsel Hjelme sidsel.hjelme@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 48 Ingeborg Vigerust Rangul ingeborg.rangul@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 33 Monica Schanche monica.schanche@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 31 Karin E. Svendsen karin.svendsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 32 Ola Tømmerås ola.tommeras@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 50 Vegard Velle vegard.velle@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 53 TYPOGRAFER Vidar Eriksen vidar.eriksen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 69 Knut Erik Hermansen knut.hermansen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 70 ANNONSER Lillian Lindberg lillian.lindberg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 46 Annonsemateriell sendes til annonser@fagforbundet.no Faks 23 06 44 07 Lunsjen kan føre til deilige omveier og innsikter. Først til røyken etterpå: Huden på hendene er begynt å bli tørr og sprukken her vi står ute i kulda. Men ikke helt kaldt nok til å oppfylle løftet til barna og meg selv om å slutte. Igjen. Når det er kaldt nok. Det er jo så hyggelig med samtalene som ofte stiger opp fra den tilfeldig sammenrøyka gjengen. I dag er det julekaker som dukker opp. Og vips så har jeg fått en ny innsikt. Jeg forstår endelig hvorfor jeg mangler bake kake-genet. Svaret ligger i arbeidsprosessen. Engasjerte kakebakere gjør det når som helst i uka, ikke bare som en nå er det helg, nå skal vi lage en magisk middagsopplevelseª.    Og her kommer nøkkelen til min    ?skjuler seg bak min kollegas tilfor- klokka ni om morgenen på den etterlengtede avspaseringsdagen. Og her er øyeblikket for enda en innsikt. Min kakebakende kollega røyker, men har et sunnere kokkegen enn meg. Jeg røyker, enn så lenge, OG har et usunt kokkegen. Mitt manglende bake kake-gen har avslørt et dobbelt sett med laster. Men så er jo lastenes sum konstant, sies det. Nei, kakebakerne gjør sine tryllekunster midt i uka. En grå innsikt. Middager lages på ettermiddagen, og da er tiden kommet For ikke å snakke om hva som latelige bake kakeordentlighet? Spørsmålene er hentet fra boka Arbeidslivsquiz og fra 1. mai Fagforeningsspillet, utgitt av Gyldendal Norsk Forlag i samarbeid med flere forbund. Quiz ˇ€‹ Fagforeningsarbeid 1. Hva er simpelt flertall? 2. Hva er absolutt flertall? 3. Hva er alminnelig flertall? families vei fra fiskerbønder i Nord-Norge til industriarbeidere i Oslo? ˇ€‹ Kjente personer 3 poeng: Hun ble født i 1939, er utdannet lege og har en mastergrad fra Harvard University. Jeg får ikke disse bake kakerykningene. Jeg er en helgekokk, en forrett- og middagskoker. Da undrer jeg; hvilke laster dukker fram når mine røykskyer er slukket? ˇ€‹ Internasjonale organisasjoner 1. Hva står forkort-    2 poeng: Hun har hatt en rekke politiske verv. elsene EU og    Hennes første ministerpost var i Miljøvern- 241 393 EØS for? 2. Hvem velger representantene i Europaparlamentet? 3. I europeisk fagbevegelse snakkes det mye om den sosiale dialogen i EU. Hva innebærer den? ˇ€‹ Arbeiderlitteratur 1. Hvilken norsk forfatter har vært hoved- verneombud på Gaustad sykehus? 2. Hvilken komponist skrev musikken til Bertolt Brechts Tolvskillingsoperaen? 3. Hva heter boka til Roy Jacobsen om en departementet (1974 79). I 1998 ble hun valgt til generaldirektør for Verdens helseorganisasjon. 1 poeng: Hun ble Norges første kvinnelige statsminister 4. februar 1981. Dette vervet hadde hun i tre perioder. ˇ€‹ Hovedorganisasjoner 1. Hvilken faglig hovedorganisasjon er størst i Norge? 2. Hvilken faglig hovedorganisasjon er nest størst? 3. Hvilken faglig hovedorganisasjon er tredje størst? Trykksak REPRO/TRYKK Aktietrykkeriet AS Fagbladet 12/2010 > 59 Svar: ˇ€‹ Fagforeningsarbeid 1. Et forslag har fått flere stemmer enn hvert enkelt av de øvrige forslagene. 2. Et forslag må få flere stemmer enn alle de andre til sammen. 3. Flertall av de avgitte stemmene. ˇ€‹ Internasjonale organisasjoner 1. Den europeiske union og Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. 2. Velges ved direkte valg i hvert enkelt land. 3. At arbeidsgiver- og fagorganisasjonene innenfor EU inviteres til samtaler med EU-kommisjonen, at de kan påvirke lovgivningen og inngå avtaler som kan fremmes for EU-systemet. ˇ€‹ Arbeiderlitteratur 1. Thorvald Steen 2. Kurt Weill 3. Seierherrene ˇ€‹ Kjente personer Gro Harlem Brundtland ˇ€‹ Hovedorganisasjoner 1. LO (865.000 medl.) 2. Unio (280.000 medl.) 3. YS (216.000 medl.) M K Ø T E R E J I M L fbaargang2010 fbseksjonKON