Privatisering – til det beste for hvem? Selv om det er nesten ett år til kommunevalget, er valgkampen allerede i gang. NHO Service har laget en analyse som viser at norske kommuner kan tjene opptil 19 milliarder kroner på å privatisere offentlige tjenester. I samarbeid med Høyre og Frp skal budskapet spres i landets kommuner. NHO hevder at ingen vil tape på at offentlige tjenester blir privatisert. Tvert imot vil vi alle bli vinnere. Det er visstnok en misforståelse at økonomisk effektivisering går på bekostning av kvalitet. Arbeidsbelastningen for de ansatte skal ikke øke, og ingen skal gå ned i lønn. Milde Jereboam, som bestemor Duck ville ha sagt. For slik er det selvfølgelig ikke. Fagforbundet kan vise til helt andre tall og konsekvenser, og mener at NHO Service misbruker statistikk og brukerundersøkelser. Ifølge Sykehjemsetatens forening i Fagforbundet Oslo tjener arbeidstakere på kommersielle sykehjem i gjennomsnitt 30.000 kroner mindre enn tilsvarende kommunalt ansatte. Og Telemarksforskning påviser at det gjennomsnittlige lønnsgapet mellom ansatte i private og kommunale barnehager er på omtrent samme nivå. «Fagforbundet kan vise til helt andre tall og konsekvenser, og mener at NHO Service misbruker statistikk og brukerundersøkelser» Nylig fikk vi vite at verdens største fotballturnering av økonomiske grunner vurderer å flytte til Lillestrøm. Til NRK sier Norway Cupleder Frode Kyvåg at Oslo kommune har doblet prisene i løpet av få år, til fire millioner kroner. Tilskuddet fra kommunen har stått stille på cirka to millioner. – Nå betaler vi for mange av de kommunale tjenestene som tidligere var gratis. Vi forstår at vi må betale, siden mange av disse tjenestene er privatisert, forteller Kyvåg. I NHO Services verden er privatisering synonymt med stor fortjeneste. Det forstår jeg, så lenge det dreier seg om kommersielle selskaper som vil overta sykehjem, barnehager og helsetjenester. Markedene er store og stabile, og derfor interessante for internasjonale investeringsselskaper. Men jeg tviler sterkt på at det i lengden er lønnsomt for landets kommuner. Eller for den enkelte av oss, som må betale prisen dersom velferd ikke lenger skal være et offentlig anliggende. Ansvarlig redaktør Medlemsblad for Fagforbundet Postboks 7003, St. Olavs plass 0130 OSLO Telefon 23 06 40 00 BESØKSADRESSE Keysers gt.15 Inngang Munchs gate 0165 Oslo www.fagbladet.no Send tips til tips@fagforbundet.no ADRESSEENDRING fane2@fagforbundet.no Fagbladet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som likevel føler seg urettmessig rammet, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg (PFU) behandler klager mot pressen. PFUs adresse er Rådhusgt. 17, Postboks 46 Sentrum, 0101 OSLO. Telefon 22 40 50 40 KONTROLLERT OPPLAG 1. HALVÅR 2009: 313.623 Fagbladet 12/2010 > 3 Tegning: Vidar Eriksen fbaargang2010 fbseksjonSAM