Foto: Eivind Senneset Siden Aksjon boligbrann startet, er antallet branner i løpet av julehøytiden halvert.ª Side 38 Seksjonsleder Stein Guldbrandsen Samferdsel og teknisk ˇ€‹ Leselyst Gutta var i flertall da Bydrift i Tønsberg fikk besøk av krimforfatter Jan Mehlum i forbindelse med Arbeidslivets leseløft. Side 30 ˇ€‹ På anbud igjen Renholdet i Grimstad blir gjort billigere og bedre enn i sammenliknbare kommuner. Likevel skal jobben ut på anbud. Side 35 ˇ€‹ Nye krav Rutiner og arbeidsoppgaver vil endre seg etter hvert som eBygg innføres i kommunene. Fagforbundet er opptatt av at de ansatte må få nødvendig opplæring til å takle de nye oppgavene. Side 36 Feiende flotte feiere Bergen satser på å rekruttere ungdom til feieryrket. åtte lærlinger og to praktikanter lærer å forebygge brann i vestlandsbyen. Side 32 Fagbladet 12/2010 > 27 fbaargang2010 fbseksjonSAM