Samferdsel og teknisk Økt minstelønn Høyere minstelønnssatser og ansiennitetsstige er viktige resultater i lønnsoppgjøret for ansatte i kinoer, asylmottak og i Blindeforbundet. Den nye tariffavtalen mellom Fagforbundet og NHO gjelder kinoansatte i Oslo, Tromsø, Stavanger og Sandnes, ansatte i asylmottakene og i Blindeforbundet. Den nye avtalen gjelder fra 1. mai, og innebærer at det er innført ansiennitetsstige fra 0 til 6 år, og satsene er hevet for de ulike gruppene. I tillegg er kvelds- og nattilleggene økt. Løsningen partene er enige om, gir et generelt tillegg på 1 krone i timen, pluss et likestillings- og lavlønnstillegg på 50 øre. Tilleggene for ubekvem arbeidstid er økt med 2 kroner i timen fra klokka 17 til 21 og med 5 kroner fra klokka 21 til 06. Helgetillegget er økt med 2 kroner timen. I tillegg skal det føres lokale forhandlinger. – Jeg er fornøyd med at vi har fått på plass en ansiennitetsstige og bedre minstelønnssatser, sier Fagforbundets forhandlingsleder Gerd Eva Volden.    PF Vanndam for ingeniørrekruttering Ingeniørmangel betraktes som den største utfordringen for vann- og avløpsindustrien (VA) i framtida. Samtidig stiller forbrukeren og politiske myndigheter stadig større krav til kvalitet og sikkerhet. Det forsøker tiltaket Vanndammen i Narvik å bøte på. 183 deltakere og 25 utstillere fra vann- og avløpsindustrien møtte nylig studenter og undervisningspersonale ved Høgskolen i Narvik. UTSEENDE FORAN SIKKERHET: Politikerne i Oslo vil ha system med sms-billetter. Førere vil ha vekk kontanter. Ruter mener det må komme senere. De er opptatt hele neste år, blant annet med å endre navn på t-banen til metro. Politikerne vil ha sms-billetter Oslo bystyre har enstemmig vedtatt å innføre sms-betaling på trikk, buss og båt. Men det kan drøye. Ruter har nemlig ikke tid. Kontanter i buss og trikk utgjør en vesentlig sikkerhetsrisiko for sjåførene. Hvert eneste år blir en rekke førere ranet, enkelte kommer aldri tilbake i jobb. Kravet om kontantfri betaling har vært fremmet fra sjåfører, vognførere, tillitsvalgte og Fagforbundet i lang tid. Derfor ble det positivt mottatt at et enstemmig bystyre i Oslo vedtok å innføre sms-betaling på all offentlig kollektivtrafikk så snart som praktisk mulig. Vedtaket ble gjort etter et privat forslag fra Guro Fjellanger (V). Ikke-prioritert oppgave Men førere som håper å legge vekk pengeveska og passasjerer som vil betale mer lettvint, må smøre seg med tålmodighet. Det vil ikke bli igangsatt noe sms-prosjekt i 2011. – Vi finner ikke at vi har kapasitet til å gjøre noe innenfor dette området det kommende året, skriver Ruterdirektør Gøran Eriksen i et brev til byråd Jøran Kallmyr. Eriksen viser til at Ruter skal få i gang Flexus-systemet, endre navn fra t-bane til metro og innføre ny pris- og sonestruktur. – Alt dette er hastesaker, understreker salgs- og markedsdirektør Gøran Eriksen. Smsvedtak må vente. Feil rekkefølge Det provoserer førere og tillitsvalgte kraftig. – Ruterledelsen prioriterer i helt vill rekkefølge. De syns altså det er viktigere å bruke hundre millioner kroner på å bytte ut t-baneskiltene med metroskilt enn å ivareta førernes sikkerhet. Både navneendring og sonestruktur kunne ha vært skjøvet fram i tid, fastslår leder i Oslo Sporveiers Arbeiderforening, Rune Aasen. Han mener at det nå må stilles hardere krav. – Vi må sette en tidsfrist for å få kontanter og pengevesker vekk fra trikk, buss og båt. Følg saken på fagbladet.no Tekst: OLA TØMMERÅS OT 28 > Fagbladet 12/2010 Illustrasjonsfoto: Scanpix fbaargang2010 fbseksjonSAM