Stor interesse for yrkesutdanning Rundt 10.000 ungdomsskoleelever besøkte utdanningsmessen i Oslo Spektrum. Der fristet flere yrkesvalg. En gruppe som var godt synlig på YoU-messen, var frisørene. De tok gjerne en runde med håret til noen av de besøkende ungdommene. Mange viste stor interesse, enten for å få stusset seg, eller for hvilke muligheter fagutdanningen gir dem. Også naturbruk, bygg og anlegg og elektronikkutdanningene profilerte seg godt under messen, i tillegg til helsefagene. YoU-messen i midten av november er en av de virkelig store utdanningsmessene. Den er blitt arrangert i rundt 20 år, de sju siste i Oslo Spektrum. Tidligere sto Oslo og Akershus bak arrangementet, men i år hadde Akershus trukket seg. Rundt 500 ungdommer fra ungdomsskoler i Akershus var likevel invitert til messen.    Tekst og foto: PER FLAKSTAD Skulle gjerne holde til pensjonsalder HÅRFINT: Abbas Hazem får en liten frisørdemonstrasjon av Nadia Steen som går på frisørlinja ved Sogn videregående skole. Renovatørene må løpe stadig fortere, og tviler på at de holder til pensjonsalder. Nå vekker et dansk prosjekt for en bedre arbeidsdag interesse. Andre helgen i november fikk renovatører fra hele Norden et innblikk i det danske prosjektet Rask på Nordisk renovasjons- og gjenvinningskonferanse. Renovatørene som deltok i prosjektet, endret sin arbeidsdag vesentlig. Fra 2008 til 2010 ble andelen som hadde smerter etter arbeidstid, redusert fra hele 75 prosent til 42 prosent. Må springe fortere Leder av faggruppe renovasjon i Fagforbundet, Terje Gunnar Christensen, ser det absolutt som aktuelt å vurdere et tilsvarende prosjekt i Norge. – Vi får stadig mer jobb på færre hender. Målet vårt er å gi høy service og kvalitet i et normalt tempo, men blir møtt med nedbemanning og krav om å springe fortere, sier Christensen. Sin egen fiende Tradisjonelt har renovatører jobbet på tidsakkord. De har fått gå hjem når jobben er gjort. Dermed springer de ofte fortere og løfter mer feil enn helsemessig forsvarlig. Gjennom prosjektet har de jobbet målrettet mot å endre «være stor og sterk og komme fort hjem»-kulturen. – Renovatøren er sin egen fiende. De hisser opp seg selv og hverandre for å bli fortest mulig ferdig. Det medfører arbeidsskader og slitasje, sier Henrik Vejen Kristensen fra Center for Arbejdsliv Teknologisk Institut i Danmark. – Vi opplevde at så godt som alle heller ville komme hjem en time senere framfor å slite med smerter i kroppen etter jobb. Spises opp Palle Banke, seniorforsker ved Teknologisk Institut, understreker at arbeidsgiver og arbeidstakere må ha felles interesser i å bedre arbeidsmiljøet for at det skal fungere. Det kan også Terje Gunnar Christensen skrive under på. – Vi opplever at når tidsakkord blir fjernet, kommer nedbemanning i neste omgang. Arbeidsgiver forventer at det springes like fort hele dagen. Da er det ikke mange årene man holder ut, påpeker Terje Gunnar Christensen. Tekst og foto: OLA TØMMERÅS Fagbladet 12/2010 > 29 fbaargang2010 fbseksjonSAM