Framtidas feiere INSPISERER: Feierlærling Mats R. Johnsen sjekker at avløp og ovn er riktig montert med korrekte avstander, og at det ikke fins sprekker. Deretter blir hele skorsteinen, røykvarslere og rømningsveier inspisert og sjekket. Doblet feieropptak Norges brannskole økte inntaket av feierelever fra 20 til 40 i år. Det sto så mange ungdommer på vent. – Det vanlige er å ta inn 20, men fra år til annet må vi doble inntaket, sier rådgiver Gunnar Steinsvik ved Norges brannskole. Han berømmer Bergen og Drammen for deres inntak av feierlærlinger. Lærlingplasser er alfa og omega for å få ungdom inn i feieryrket. – Noen kommuner er kjempeflinke til å opprette lærlingplasser, men langt fra alle, sier han. Det bekrefter Jan Espeseth, leder av Feiermesternes landsforening og medlem av Fagforbundets faggruppe for feiere. – Kommune-Norge er generelt dårlig til å ta imot lærlinger. Vi burde hatt langt høyere mål for inntak av lærlinger, mener han. Like før sommeren gikk 20 ungdommer ut av Brannskolen, klare for praktisk prøve som feiere. 8. september hadde ytterligere 20 bestått teorien.. – Vi utdanner 40 til 45 feiere i året, men det er en del lekkasje til andre yrker, slik som brannkonstabel, forklarer Steinsvik. Totalt er det 750 til 800 feiere her i landet. På ti år har om lag 440 feiere forlatt yrket, rundt 150 ved naturlig avgang. Resten ved overgang til beslektede yrker, som for eksempel brannmann. FEIERUTDANNING • Ett år på videregående. • Tre år i lære, hvorav 17 uker på Brannvernskolen. • Kvalifikasjoner: Må trives i høyden, tåle å bli skitten, takle trange rom, være omgjengelig og sosial. 34 > Fagbladet 12/2010 fbaargang2010 fbseksjonSAM