FRYKTER FRAMTIDA: Vi følte oss trygge som ansatte i kommunen. Men nå er vi bare bekymret, sier Oddvar Eskeda, her sammen med (f.v.) Alisa Ganic, Eneta Elvira Alicka og Dula Ganic. Ut på anbud – nok en gang For to år siden rekommunaliserte Grimstad kommune renholdet. Nå skal det ut på anbud igjen – koste hva det koste vil. Tekst: OLA TØMMERÅS og KARIN E. SVENDSEN – Det er grunn til å spørre seg om hvordan det står til med den politiske hukommelsen, sier leder for Fagforbundet Grimstad, Pål Bach. I sommer vedtok det borgerlige flertallet i kommunen å konkurranseutsette renholdet. Håpet er at de skal spare minimum 1,5 millioner kroner. – Dyrt og dårlig Vedtaket vekker hoderysting blant renholdere og tillitsvalgte. – Privat renhold var for dårlig og dyrt, og måtte rekommunalisere, sier Bach. Undersøkelser viser at Grimstads kommunale renhold er billigst blant sammenliknbare kommuner. Innhentet anslag fra private vaskefirmaer er også høyere enn dagens utgifter til renhold i kommunen. Ideologi framfor realpolitikk Tillitsvalgte og renholderne mener vedtaket er ideologisk begrunnet, og ikke har noe med reell innsparing å gjøre. – De håper å tjene penger på privatisering, men et slikt håp er ikke basert på seriøse undersøkelser, sier seksjonstillitsvalgt Polly Stormoen Elvin. Stilte opp ekstra Erfaringene fra Grimstad kommune er at private aktører koster mer enn kommunale, men at standarden likevel går ned. Kommunen sparer en del på å ha fornøyde, lojale og fleksible medarbeidere. – Da det ble skifta vinduer på rådhuset, rengjorde vi lokalene når det passet. Dette ordnet vi innafor arbeidstida, og det kostet ikke kommunen noe ekstra. En privat bedrift ville tatt ekstra for det, tror plasstillitsvalgte Oddvar Eskeda. Han understreker at mange av renholderne har tatt fagbrev, og at brukerne er fornøyd. Men de føler at politikerne ikke ser dem og ikke verdsetter innsatsen deres. Stadig dårligere – Beklagelig, sier Arbeiderpartiets gruppefører, Brit Eskedal, om vedtaket. Hun tilhører mindretallet som helst vil ha renholdet både kommunalt og underlagt de enkelte enheter. – Jeg kan ikke forstå hvorfor vi skal konkurranseutsette noe som fungerer, kommenterer hun. Ordfører Hans Antonsen (V) innrømmer at kommunen allerede har et rimelig renhold. – Det kan se slik ut på tallene, men vi har behov for å spare ytterligere 1,5 million kroner på renhold. Fagbladet 12/2010 > 35 Foto: Eva Kylland fbaargang2010 fbseksjonSAM