Seksjonsleder STOR INTERESSE: Faget som vaktmester er i stor endring, og vil mest sannsynlig snart hete byggdrifter. Det vakte stor interesse for de 110 deltakerne på vaktmesterkonferansen nylig. Fagbrev for vaktmestere før nyttår Innen året er omme kan fagbrev for byggdrift være virkelighet, fem år etter at søknadsarbeidet startet. 1. september gikk høringsfristen ut. Fagforbundet venter nå bare på godkjenning i Utdanningsdirektoratet. Deretter kan læreplanen spikres, og de første lærlingene kan trolig tre inn i faget i 2011. Fagbrev var et av temaene som vakte bred interesse da 110 vaktmestere deltok på vaktmesterkonferansen i regi av Fagforbundet i november. Allerede i 1992 var fagbrev for vaktmestere til behandling i Utdanningsdirektoratet. Da ble det avslag. I 2005 begynte søknadsarbeidet på nytt. Faget skal hete byggdrift og en fagutdannet vaktmester byggdrifter. Den nye fagutdanningen speiler at faget som vaktmester er i sterk endring. Det har blitt mer elektronikk. – Et fagbrev vil også bidra til Feiret renholderne Mandag 6. desember var det renholdernes dag. Fagforbundet og Yrkeslitteratur AS vil gjerne gjøre stas på en fagforening eller kommune som utmerket seg i markeringen. Send en beskrivelse av hvordan renholdernes dag ble å heve status for yrket og sikre tilvekst av ungdom, påpeker rådgiver Mette K. Haugen. Temaene som ble tatt opp på vaktmesterkonferansen, bar preg av at yrket er på vei inn i ei ny tid. Første dag begynte med universell utforming av bygg og hvordan dette påvirker forvalterne. Deretter konkurranseutsetting av tjenester innen eiendomsforvaltning, erfaringer med kommunale foretak, presentasjon av fagskolen på Gjøvik og orientering om Fagforbundets nye medlemsportal. Andre dag gikk mer inn på faglige utfordringer, med nyttige standarder i kvalitetsstyring, energimerking av bygg, energiforbruk i et miljø- og klimaperspektiv og eksempel på hvordan energibruk i et borettslag er redusert til et minimum. Les mer om konferansen på www.fagbladet.no. Tekst og foto: OLA TØMMERÅS markert i din kommune, gjerne med bilder til karianne.hansen.heien@fagforbundet.no De som har hatt den beste markeringen, vinner et sett med pensumbøker til renholdsfaget. OT Nå tennes tusen julelys Om noen dager er det julehøytid. Det er tida for familie og venner, noen ekstra fridager, for noen en religiøs høytid, andre tar ikke akkurat det så høytidelig. Men jula rommer også en annen, alvorlig side. Det er høytid for brann. Det brenner for mye i Norge, vi er i verdenstoppen, vi er ikke flinke nok til å forebygge og vi er slappe med å sikre oss hvis det oppstår brann. Fem hundre tusen mennesker i Norge bor i boliger uten fungerende røykvarsler, i tillegg mangler tretti tusen norske hytter røykvarsler. Det er for dårlig. Ekstra ille er det at det verken er dyrt eller vanskelig å forbedre seg. Du finner for eksempel enkle og gode råd på www.hoytidforbrann.no. Her har LOfavør samlet de mest sentrale punktene for å hindre at brann oppstår og for tidlig varsling og beredskap i tilfelle brann. Siden Aksjon boligbrann startet, er antallet branner i løpet av julehøytiden halvert. 1. desember, altså bare for noen dager siden, var det brannvarslerens dag. Dette er dagen man skal kontrollere røykvarslerne og bytte batterier. Det anbefales også at man tar en kikk på røykvarslerne hos f.eks eldre pårørende. Denne datoen var også starten for årets Aksjon boligbrann. Da får om lag førti tusen norske husstander tilbud om en gratis og uforpliktende sjekk av brann- og elsikkerheten i boligen. Erfaringene fra Aksjon boligbrann viser at målretta og god informasjon nytter. Siden Aksjon boligbrann startet, er antallet branner i løpet av julehøytiden halvert. I 2002 var det 102 boligbranner fra 23. til 31. desember. I fjor var dette tallet mer enn halvert. Det viser at det lokale brann- og feiervesenet og det lokale elektrisitetstilsynet (DLE) burde hatt tilstrekkelige ressurser til å drive slikt arbeid hele året. Men inntil vi kommer så langt, nøyer jeg meg med denne oppfordringen: Dere som ikke alt har gjort det; bytt batteriene i røykvarslerne, sjekk sikkerheten i huset og ha en riktig god – og trygg – jul. STEIN GULDBRANDSEN 38 > Fagbladet 12/2010 fbaargang2010 fbseksjonSAM