Tema: Sosial dumping En onsdag kveld i november i Asker kommune: Det er snøkaos, søppelkaos og kuldebølge. Klokka har passert seks på kvelden. Michal Traczyk og makkeren på bilen har jobbet siden halv seks om morgenen. De får beskjed om å jobbe videre. De to polske renovatørene gjør det få østeuropere med korttidskontrakter tør: De nekter. Billigere med færre Michal og Piotr var to av fjorten polakker med kontrakt i Adecco, og leid ut til firmaet Ragn-Sells. Ragn-Sells overtok avfallshåndteringen i kommunen 1. november. De vant anbudsrunden med et tilbud som var 20 prosent billigere enn forgjengerens – Veolia. Der Veolia brukte nitten menn og elleve biler, skulle Ragn-Sells gjøre jobben like effektivt med fjorten menn og åtte biler. Men de ansatte ingen, og det innleide mannskapet løp ikke like fort som sjefene forventet. Befolkningen i Asker fikk oppleve tidenes søppelkaos. Ingen bønn Innbyggerne var forbannet. Klagene strømmet på. Kommunen truet med å si opp kontrakten med Ragn-Sells. Denne onsdags kvelden var nesten en hel rute i et villaområde ennå ikke ekspedert. Michal og makkeren er slitne, trøtte og kalde etter dagens økt på over tolv timer. De har jobbet tolv timer om dagen, seks dager i uka, i tre uker. – Skulle vi tatt enda en rute, ville vi ikke vært på brakka før klokka to på natta. Så var det å starte igjen klokka seks. Det er galskap, mener Michal. Det mente ikke arbeidslederen fra RagnSells, som skal ha framholdt at det var fullt mulig å fortsette. Gå på dagen! Michal dro i steden til brakka, og sov fram til en ny tolvtimers økt neste morgen. 8 > Fagbladet 1/2011 – Det var ikke et slikt land vi skulle til Michal Traczyk startet opptakeren da Adecco ga ham og to kolleger sparken på dagen. Han var lei av å bli herset med. Tekst: OLA TØMMERÅS    Foto: ANITA ARNTZEN – Det står minst ti klar til å overta jobben din På polske nettsider diskuteres Adecco heftig. Gjengangeren på debattforumene er: «De sa det står ti nye klare til å overta dersom jeg ikke aksepterte vilkårene.» Nåværende og tidligere polske arbeidere diskuterer sin erfaring med Adecco. Mange er fortvilet over kontraktene. Noen er lynende forbannet over hva de opplevde. Andre advarer mot å finne jobb gjennom bemanningsselskaper generelt og Adecco spesielt. fbaargang2011 fbseksjonHEL