Ragn-Sells: – Vi er riktig dimensjonert i Asker Logistikkdirektør Arne Bakken i Ragn-Sells avviser at de har presset ned prisen ved å redusere mannskap og antall biler. – Vi har dimensjonert mannskapet i forhold til jobben som skal gjøres, framholder Bakken. Bakken viser til at de har større biler enn forgjengeren Veolia. Ragn-Sells kjører seks biler med to menn på hver samt to enmannsbiler. – Effektivitetsgevinsten ved å ha større biler veier opp for antallet arbeidere, mener Bakken. I desember har Ragn-Sells hatt flere menn i sving, etter at de var nær ved å miste kontrakten med Asker kommune. Da kritikken braket løs, svarte Ragn-Sells med å love fast ansettelse til samtlige. – Fra 1. februar vil vi drifte renovasjonen med hundre prosent egne ansatte i Asker kommune, opplyser HR-direktør i Ragn-Sells, Torgeir Eian. Piotrek: Vil du bli lurt, ta deg jobb der. Kolo: I Polen får du en mappe med 15 grunner for hvorfor å arbeide i Adecco. Jeg kan 15 grunner til at det ikke er verdt å bruke tid på firmaet. Kolo: Du får en kontrakt, der du takker nei til ekstra betalt for overtid. Hvis du ikke undertegner, er det en kø av folk som vil overta jobben din. Klager du, får du sparken. NM: Du må underskrive et tillegg til arbeidsavtalen der det avtales 48 timer arbeidsuke uten kompensasjon. Innrømmer at de har gjort feil Da opptaket ble kjent, la Adecco seg flat. Oppsigelsene var en beklagelig feil, sa ledelsen. Uka etter nyttår var tonen en annen. Første gang Fagbladet kontaktet distriktssjef Kay-Arne Langerud i Adecco, sa han: – Vi kjenner oss ikke igjen i beskrivelsen av tvungen oppsigelse. Jeg håper virkelig at de opplever at vi er villige til å rydde opp i disse feilene. KAY-ARNE LANGERUD, DISTRIKTSSJEF I ADECCO Vi har tvert imot oppfordret dem som sa opp sine stillinger til å ta kontakt med oss dersom de skulle ønske annet arbeid via Adecco. Så kom opptaket Da opptaket var sporet opp i Polen og ble forelagt Adecco, svarte Langerud: – Vi anser disse oppsigelsene som ugyldige, og beklager at polakkene har blitt utsatt for slik behandling. Dette er en feil. Han framholdt at slik jobber ikke Adecco. – Vi kommer til å gjennomgå grunnleggende arbeidsrett og hvordan man opptrer overfor kolleger og ansatte med alle våre konsulenter på nytt, opplyser Langerud. På opptaket ringer konsulenten en overordnet når polakkene ikke vil gå på dagen. – Hvem dette er, er ukjent for meg, sier Langerud. Om lønningen på 135,5 kroner timen, og på spørsmål om hvilken tariff dette er, sier Langerud: – Vi beklager at vi har gitt dem feil lønn, og korrigerer dette til 138,5 kroner i timen umiddelbart. Samme linje igjen Rett før julehelga sendte Langerud de tre polakkene en e-post der han beklager det inntrufne, og at de fortsatt er å anse som ansatte i Adecco. Første uka etter nyttår hadde de fortsatt ikke fått lønn. VELKOMNE: – De polske arbeiderne er velkomne tilbake til Adecco, sier istriktssjef Kay-Arne Langerud. En ny konsulent ble satt til å følge opp de tre polakkene. 5. januar mottar de en fratredelsesavtale til signering. Her heter det: «Arbeidstaker mottar sluttvederlag tilsvarende ordinær lønn fram til 17. januar, men først når arbeidsgiver har mottatt et signert eksemplar av denne avtalen.» Avtalen pålegger polakkene taushetsplikt når det gjelder alle sider ved arbeidsforholdet. Adecco krever også at de frasier seg enhver rett til å forfølge Adecco rettslig. – De får lønna Konfrontert med det siste brevet, sier ledelsen: – De polske renovatørene skal få lønn i kontraktsperioden uten å måtte signere noen fratredelsesavtale. De er også velkomne til nye jobber gjennom oss etter 17. januar, dersom de er interessert, sier distriktssjef Kay-Arne Langerud. Fagbladet 1/2011 > 13 Foto: Knut Ingar Hjertaas, Romerikes Blad Tips oss! Kjenner du til liknende eksempler fra din kommune? Send tips til: tips@fagforbundet.no fbaargang2011 fbseksjonHEL