HØY På NY LIVSSTIL: Nå er det slutt på jojoslankingen, sier Snefrid Småge som strekker seg stadig høyere i klatreveggen. Lena Thomassen Olsen er tilskuer. To ganger i uka er det faste spinningøkter, men det hender at Lena også tråkker i vei utenom programmet. Vi begynte forsiktig. Første dagen var det tøft, jeg hadde vondt i alle muskler i kroppen. Nå er det nivået vi hadde i begynnelsen så lett at det blir kjedelig. Omsorgsarbeideren merker at aktivitet, kosthold og vekt henger sammen. Fysisk har dette opplegget vært fantastisk. Jeg har fått masse, masse energi. Teller ikke kjøttkaker Alle ARRO-deltakere får sitt eget individuelt tilpassede aktivitetsprogram under oppholdet. En hel dag hver uke er satt av til kostholdsveiledning og matlaging. Deltakerne får tett oppfølging og veiledning, men til syvende og sist er det den enkelte det kommer an på. Eller som prosjektleder Anita Dyb spissformulerer det: Det er ikke vår oppgave å passe på om deltakerne spiser en kjøttkake for mye. Videre oppfølging Hver fjerde nordmann over 40 år er overvektig, og stadig flere faller ut av arbeidslivet etter som kiloene renner på. Det er gjort lite forskning på sammenhengen mellom overvekt og jobb, på hva som kan gjøres for å få overvektige tilbake i arbeid. ARRO-prosjektet er derfor lagt opp i tett samarbeid med Regionalt senter for sykelig overvekt ved St. Olavs Hospital i Trondheim, og finansiert av Nav. Prosjektet er interessant som metodeutvikling, sier Kristin Røvik, som er Navs forlengede arm inn i prosjektet. Tett oppfølging på hjemstedet er en viktig del av ARRO-prosjektet. Alle får en fast kontaktperson som skal følge dem opp hjemme, enten hos arbeidsgiver eller i annen arbeidspraksis i de kommende månedene. Oppfølgingen kan også omfatte kosthold, fysisk    > Fagbladet 1/2011 > 15 fbaargang2011 fbseksjonHEL