Arbeid og overvekt aktivitet og livsstilsendring. Slik skal motivasjonen holdes oppe i hverdagen. Mange føler de tar et skritt tilbake når de reiser hjem. Derfor er oppfølgingen så viktig at de får hjelp til å møte utfordringene både på jobb og privat, påpeker Nav-rådgiveren. Videreutdanning De fleste av deltakerne som har vært inne i prosjektet siden oppstarten i mai i fjor, er nå tilbake i arbeid eller utdanning. Vi ser ofte at utdanning kan være et godt alternativ, sier prosjektlederen. Slik er det også for Snefrid og Lena. Ingen av dem skal tilbake til sine tidligere jobber som henholdsvis renholder og omsorgsarbeider. Det har ligget i kortene lenge at jeg neppe kunne gå tilbake til renholderjobben, men jeg har ikke villet innse det. Etter at jeg kom hit, viste det seg at jeg både har diabetes 2 og søvnapne, noe som forklarer mye av slitenheten og mangel på energi. Nå er planen min å starte på barnevernspedagogutdanning til høsten, forteller Snefrid. Lena har allerede fått plass på helsesekretærutdanningen i Trondheim, og starter der i januar. Fortsatt tabu Foreløpig finnes ARRO-tilbudet bare i Møre og Romsdal og i Vestfold. Og til tross for at behovet åpenbart er stort, har det vært tungt å få tilstrekkelig antall deltakere inn i prosjektet. Anita Dyb mener mange i hjelpeapparatet synes fedme er et vanskelig tema å ta opp. Fedme er sterkt forbundet med skam, og utfordringen ligger i å ta den vanskelige samtalenª. Det er på tide at tema overvekt omtales og tas fatt i på lik linje med andre livsstilssykdommer som kols og hjerte-karsykdom. SPINNER SEG SLANKE: Trening og kostholdsendring har gitt Snefrid Småge og Lena Thomassen Olsen ny energi og nytt pågangsmot. ARRO-prosjektet er også i tråd med intensjonene i Samhandlingsreformen påpeker hun. Det er tverrfaglig, forebyggende og bygger på samhandling mellom ulike instanser og nivåer for å finne nye løsninger. Nye tider Snefrid og Lena forbereder seg nå på å reise hjem etter tre intense uker. De er fast bestemt på å holde gode vaner ved like. Nå er det slutt på å sette seg ned og storspise. Når jeg kommer hjem, har jeg en samboer som støtter meg fullt ut, og jeg skal legge opp aktiviteter jeg liker og synes er gøy. Målet er å trene to-tre ganger i uka, sier Lena. Snefrid ser også fram til en ny og aktiv tilværelse. Jeg vil gjøre noe fysisk hver dag, det blir sikkert mye turer. I hjemkommunen min skal det dannes en gruppe med fem andre som har vært her, og jeg regner med at vi får tilbud om organisert trening. ARBEIDSRETTET REHABILITERING " Fire ukers døgnopphold der deltakerne følges av tverrfaglig team med lege, psykiatrisk sykepleier, fysioterapeut, idrettspedagog, attføringskonsulent og ernæringsfysiolog. Fokus på arbeid, fysisk aktivitet, helse, motivasjon til livsstilsendring og kosthold. " Oppfølging i ordinert arbeidsliv i inntil 48 uker. Fokus på funksjonsfremmende aktivitet, karriereveiledning, kognitive endringsprosesser og hverdagsmestring. Beregn din egen BMI www.bmi-kalkulator.no 16 > Fagbladet 1/2011 BMI (kroppsmasseindeks) er en måling som sammenligner vekt og høyde. BMI under 18,5 = undervektig BMI 18,5-24,9 = normal kroppsvekt BMI 25-29,9 = overvektig BMI over 30 = fedme Målgruppe Personer som: " er eller står i fare for å falle utenfor arbeidslivet på grunn av overvekt " er i stand til å nyttiggjøre seg tiltaket i sin helhet " er i yrkesaktiv alder " har anbefaling fra lege " kan få en helsegevinst l K W O H e i Resultater " De fleste tidligere deltakere er tilbake i arbeid eller utdanning. " Vektnedgang på mer enn fem prosent " Evalueres fortløpende av Econ fram til prosjektperiodens slutt i 2014. d : fbaargang2011 fbseksjonHEL