FELLESSKAP: Tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn fra hele landet var samlet på seminar i høst. Kvinnene var i flertall. Nå skal det etableres et landsdekkende nettverk. I midten Eddie Whyte, som har vært en viktig drivkraft i arbeidet med å inkludere mennesker med minoritetsbakgrunn i Fagforbundets arbeid. – Nå går utviklingen i riktig retning, sier han. Eddie Whyte er enig i at fagbevegelsen kommer til å spille en viktig rolle når det gjelder å likestille folk med forskjellig kulturell bakgrunn. – Derfor er det viktig at fagforeninger og tillitsvalgte har kunnskap om og et bevisst forhold til dette. Ut og møte folk Som nestleder i Fagforbundet Sandefjord og representant i landsstyret mener Whyte det er viktig å starte lokalt, og at det ikke holder å sende ut skriftlig informasjon fra sentralt hold. – Det er viktig å komme seg ut på arbeidsplassene og møte mennesker direkte. I tillegg er det viktig å etablere møteplasser der folk kan ha et fellesskap. Vi har jobbet med nettopp dette i Sandefjord i flere år, forteller han. – Det er sagt mer enn nok fine ord om fargerikt fellesskap. Vi har fått det inn i handlingsplaner og vedtekter. Nå gjenstår det å ta verktøyene i bruk. Det er hvordan vi møter mennesker ute på arbeidsplassene som betyr noe i forhold til integrering, verving og rekruttering av tillitsvalgte, sier Eddie Whyte. SANDEFJORD-MODELLEN Fagforbundet Vestfold har gjennom flere år utviklet en metode for mangfold på arbeidsplassen. Prosjektet er gjennomført i Sandefjord og Tønsberg, og har fått navnet «Sandefjordmodellen». Les mer på fagforbundet.no Fagbladet 1/2011 > 19 fbaargang2011 fbseksjonHEL