ÅPNET: Jan Davidsen (til høyre) og Angolas ambassadør i Norge, Domingos Culolo, foretar en symbolsk snorklipping for å markere at Fagforbundets SOS barneby i Huambo er åpnet. – Omtanke og solidaritet i praksis Like før jul ble forbundets SOS barneby i Angola offisielt åpnet. En synlig stolt Jan Davidsen kunne slå fast at Fagforbundets medlemmer gjør en innsats som har stor betydning for mennesker i et annet land. vikle demokrati og få til en sosial og økonomisk utvikling i Angola, sa han. Viktig solidaritet En av fadderne for barnebyen er Tatjana Pereira Devold. Hun har angolansk mor og norsk far, og tilbrakte noen av barneårene sine i Angola. Etter at hun flyttet tilbake til Norge, har hun besøkt landet flere ganger. – Jeg var i Huambo i 1992, da det fortsatt var krig i landet. Vi møtte fillete og sultne barn som var alene og på vandring, og inntrykkene ble noen ganger så sterke at jeg måtte seg med ned på gulvet i bilen for å skjerme meg for alt jeg så og opplevde. – Fagforbundet solidaritetsarbeid i Huambo er flott og viktig. Dere har gitt flere av barna der en mulighet til trygghet og gode oppvekstvilkår, sa hun. Til slutt foretok Jan Davidsen og Angolas ambassadør Domingos Culolo en symbolsk snorklipping foran en modell av barnebyen. Siden det var rett før jul, var den laget av pepperkakedeig. Modellen ble senere auksjonert bort til inntekt for barnebyen. Tekst og foto: PER FLAKSTAD – Dette er et håndgripelig tegn på Fag- forbundets solidaritetsarbeid. Med finansieringen av barnebyen har våre hedersord – omtanke og solidaritet – fått et konkret innhold, sa forbundslederen. Han var spesielt stolt av at forbundets medlemmer ikke bare har sagt ja til å finansiere barnebyen, men at de også har gått inn som faddere og sikret den videre økonomiske driften. Ser framover Barnebyen har vært i drift en stund. Nå bor det 27 barn her; de eldste er rundt ti år, og den yngste bare noen dager gammel. 57 barn går i barnehagen, og 1515 barn er elever på skolen som er bygget i tilknytning til barnebyen. Det er også startet et familieprosjekt, der mange av mødrene får hjelp, og mulighet for skolegang. Angolas ambassadør, Domingos Culolo, takket både Fagforbundet og medlemmene for solidariteten bak barnebyen i Huambo, og tok de frammøtte med på en liten historietur. Angola var portugisisk koloni helt fram til 1975, og senere herjet en blodig borgerkrig i 26 år, til det ble en fredsløsning i 2002. – Vi er en ung nasjon, og vi har vært gjennom vanskelige år. Nå ser vi framover med en ny optimisme, og jobber hardt for å ut- 26 > Fagbladet 1/2011 fbaargang2011 fbseksjonHEL